BİLGİ EDİNME

1). Yasal Uyarı
Web Sitesi Yasal Uyarısı
Aşağıda belirtilenler işbu web sitesinin kullanım koşullarını belirlemektedir. Aksi belirtilmedikçe, bu web sitesinde Akça Kimya’ya yapılan atıflar, Akça Kimya, tüzel kişisi anlamına gelmektedir.

2). Müşterilere Karşı Yükümlülükler
Bu web sitesinde bulunan bilgiler kapsamlı bir bilgilendirme olmayıp; belirli durumlarda geçerli olmayabilir. Akça Kimya’nın, bu web sitesinde bulunan yanlışlıklar veya eksiklikler (yalan beyan hariç) tahtında hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu web sitesinde bulunan bilgiler esas alınarak verilen her türlü karar, müşterilerin sorumluluğundadır. Akça Kimya, bu web sitesine veya içinde bulunan bilgilere erişmekten veya bu bilgileri kullanmaktan kaynaklanan hiçbir doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Bu web sitesinde görünen Gizlilik Politikası uyarınca işlem görecek olan Kişisel Veriler ile ilgili olanlar haricinde, Akça Kimya’ya verilen ekstra bilgiler üzerinde, Akça Kimya, sınırsız hak sahibidir ve müşteriler de, gizli olmayan bu bilgilerin, Akça Kimya  tarafından, tercih edilen her türlü şekilde kullanılabileceğini kabul etmektedir. Diğer bir deyişle, bu tür bilgiler, gizli olmayan bilgiler olarak değerlendirilecektir.

3). İşbu Web Sitesinin Telif Hakkının Mülkiyeti
Aksi belirtilmedikçe, bu sitedeki içerik veya indirilecek olan malzemelerin telif hakkının mülkiyeti Akça Kimya’ya aittir. Akça Kimya’nın bu içerik veya malzemeler üzerinde olan tüm hakları saklıdır. Kişiler, yürürlükte bulunan tüm telif yasalarına ve ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür. Bu web sitesinin başka amaçlar doğrultusunda farklı türlü kullanımı kesinlikle yasaktır. Açıkça Akça Kimya’nın izni alınmadan bu web sitesi çerçevelenemez veya ana sayfa dışında bir sayfaya bağlantı verilemez.

Hal böyleyken, bu web sitesinin bütün bölümlerine girilip; kişisel başvuru amacıyla bütün sayfalardan birer adet basılı kopya alınabilir.

Akça Kimya; gerek koşullarda, gerekse yukarıda yer alan yasal uyarıda zaman zaman değişiklik yapma hakkını haizdir. Bu web sitesine girilerek, o an için geçerli olan koşullar kabul edilmiş addolunacağından, her web sitesi ziyaretinde söz konusu koşullar ve yasal uyarının kontrol edilmesi gerekir.

4). Diğer Sitelere Bağlantı veya Diğer Sitelerden Bağlantı
Akça Kimya, web sitesine erişim sağlayan veya web sitesinden erişilebilen her türlü web sitesi dahil, başka hiçbir web sitesinin içeriğinden sorumlu değildir. Akça Kimya, bu tür siteler veya bağlantılarla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Bir üçüncü taraf web sitesine bağlantı verilmesinin nedeni, söz konusu web sitesinin, Akça Kimya’nın web sitesi ile ilgili materyaller içerdiğine veya içerebileceğine inanılmasıdır. Böyle bir bağlantı; Akça Kimya’nın, bağlanılan üçüncü taraf web sitesini veya içeriğini incelediği ya da onayladığı anlamına gelmez. Bir bağlantı, bazı durumlarda, müşterinin, web sitesinde bulunanlarla çelişen görüşler içeren bir üçüncü taraf web sitesine erişmesini sağlayabilir.

5). İşbu Web Sitesinin Tabi Olduğu Yasa
Bu web sitesinin kullanılması, işbu web sitesinden indirilenler ve bu hükümler ve koşulların yürütülmesi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta yargı yetkisi Türk mahkemelerinde olacaktır.

Bu hüküm ve koşullarda bulunan hükümlerin veya hükümlerin herhangi bir kısmının, herhangi bir yetkili makam tarafından herhangi bir dereceye kadar geçersiz, yasaya aykırı veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda; söz konusu hüküm, söz konusu dereceye kadar, yasanın izin verdiği en yüksek derecede geçerli ve uygulanabilir kalmaya devam edecek olan diğer hükümlerden ayrılacaktır.