ÜRÜNLER
Görünümü: Beyaz, kokusuz kristalimsi yapıda toz.
Kimyasal Adı: L-Ascorbic Acid
Kimyasal Formülü: C6H8O6
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 190 °C dir.
Kaynama Noktası: 520 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Askorbik asit; beyaz veya hafif sarı renkte, kokusuz kristalimsi yapıda bir madde olup suda tamamen çözünürken, etanolde biraz çözünmekte, dietil eter çözeltisi içinde ise hiç çözünmemektedir. Askorbik asit, genellikle pH kontrolü amacıyla bir asit düzenleyici olarak kullanılmasına rağmen, gıda ürünlerinde asidik bir tat vermektedir. Bira endüstrisinde antioksidan olarak kullanılan askorbik asit; bulanıklığı engelleyerek biranın raf ömrünü iyileştirmekte, et endüstrisinde rengin sürdürülmesi ile ilgili olarak koruyucu görev yapmakta iken, fırıncılık endüstrisinde geliştirici ajan olarak, meyve pulp ve sularında ise renk solmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında tereyağı, donmuş yumurta ürünleri, toz ve konsantre süt, donmuş patates vb. ürünlerde bunlara benzer görevler yapabilmektedir.
Görünümü: Kristal
Kimyasal Adı: Karbonik Asit, Baryum Tuzu
Kimyasal Formülü: BaCO3
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 811 °C dir.
Kaynama Noktası: 1.360 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Beyaz, kristal formdaki Baryum Karbonatın kimyasal formülü BaCO3’tür. Karbonik Asit, Baryum Tuzu diğer kimyasal isimleridir. Düşük sertlikte, ağır, suda hemen hemen çözünmeyen, X-ışınlarını emebilen, zehirli bir maddedir. Baryum karbonat, baryum sülfitten ya 60 ila 70 °C'de soda (soda külü yöntemi) ile sodyum karbonat ile reaksiyon verdirilerek veya 40 ila 90 °C'de karbondioksit geçirilerek ticari olarak üretilir. Soda külü işleminde katı veya çözünmüş sodyum karbonat baryum sülfit solüsyonuna ilave edilir ve baryum karbonat çökelti süzülür, yıkanır ve kurutulur.
Görünümü: Beyaz toz, etkin yoğun kokulu
Kimyasal Adı: Benzen Karboksilik Asit
Kimyasal Formülü: C6H5COOH
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 122.3 °C dir.
Kaynama Noktası: 249.2 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Benzoik Asit, ilk olarak yaklaşık 100 yıl önce gıdalarda kullanılan bir organik asittir. En basit aromatik karboksilik asittir. Aromatik karboksilik asit ailesinin en basit üyesi olan Benzoik Asit, birçok önemli organik bileşiğin sentezinin öncüsü olan zayıf bir asittir. Benzoik Asit beyaz payet ve kristalimsi bir katı olup, suda az çözünür. Birçok bitki içerisinde doğal olarak bulunur. Ve birçok metabolitin sentezinde ara ürün olarak görev almaktadır.

Benzoik asit, serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir alanda, sıkıca kapatılmış dökme malzeme kaplarda saklanmalıdır. Isıdan, tutuşma kaynaklarından ve oksitleyici maddeler ve güçlü bazlar gibi uyumsuz maddelerden uzakta depolanmalıdır.
Görünümü: Toz, katı
Kimyasal Adı: Formik Asitin Kalsiyum Tuzu
Kimyasal Formülü: Ca(CHOO)2
Ambalaj Şekli: 25 kg’lık torbalarda
Erime Noktası: 300 °C dir.
Kaynama Noktası: 400 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Formik asitin kalsiyum tuzudur. Kalsiyum format oda sıcaklığında stabil ve yanıcıdır. Görünümü beyaz toz olan bu madde, yüksek sıcaklıkta bozunur. Cilde temasta hafif bir irritasyona neden olur. Temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Serin ve nem olmayan yerde ve kapalı ambalajlarda muhafaza edilmelidir.
Görünümü: Beyaz kristal
Kimyasal Adı: Furan-2,5-dione
Kimyasal Formülü: C4H2O3
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: 52.8 °C dir.
Kaynama Noktası: 202 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Maleik anhidrit, keskin bir kokuya sahip olan renksiz bir sıvıdır. Maleik asidin susuz halidir. Özellikle kaplama polimer üretiminde kullanılır. Çift yönlü fonksiyonel grubu sayesinde çok çeşitli kimyasal reaksiyonlara girmeye müsaittir ve bu yüzden her yıl dünya genelinde çok yüksek miktarlarda üretilir. 202 oC’de dekompoze olur. 4 karbon atomu ve 1 oksijen atomu içeren bir halakalı siklik bir yapıya sahiptir. Asetonda çözünür, suda hidrolize olur. Yüksek sıcaklıkta katalizörle benzenin oksidasyonuyla üretilir.
Görünümü: Beyaz Toz Veya Kristal
Kimyasal Adı: Potasyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: K2CO3
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 891 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Alkali özelliğe sahiptir. Kokusuzdur. Çözünürlük olarak su içerisinde yüksek bir çözünürlük özelliğine sahiptir. Yoğunluğu 2.43 g/cm3 tür. Normal şartlar altında kararlı özellik sergilemektedir. Güçlü asitlerle, nem bulunan alanda uyumlu özellikler göstermez. Potasyum Karbonat, hayatımızda birçok kalanda kullanılan ve büyük ölçüde önem taşıyan bir bileşiktir. Bu bileşik sanayi sektöründe en fazla olmak üzere, cam sektöründe, gıda sektöründe, ilaç sektöründe ve daha birçok alanda kullanılan bir bileşiktir. Bu bileşiğin bu nedenle hayatımızdaki önemini anlamış oluyoruz. Potasyum karbonat doğada en çok bulunan elementlerden 7. sırayı almaktadır. Öylesine ihtiyacımız olan bir elementin bu şekilde kolay bulunması sevindirici bir durumdur. Potasyum karbonat, gübre yapımında da oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu da bu bileşiğin toprak yolu ile bitkilerde depo edilmesine neden olmaktadır. İnsanlar ise bu bileşiği vücutlarına en sağlıklı bir yol olarak bitkilerden almaktadır. Tabi ki insan vücudunun da bu bileşiğe oldukça ihtiyacı vardır. Potasyum karbonat beyaz bir renktedir. Kristal yapısı ile parlak bir yapıdadır. Bu nedenle diğer bileşiklerden kolaylıkla ayırt edilebilen bir bileşiktir.

Potasyum karbonat, havada çok hızlı oksitlenmeye giren bir maddedir. Bu nedenle saklama koşulları iyi ayarlanmalıdır. Hava ile teması kullanılmadığı zaman kesilmelidir. Bu madde su ile de aynı tepkiyi gösterebilir. Bu nedenle saklama koşullarına oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Doğada fazla miktarda bulunması ihtiyaçların kolay karşılanmasına neden olmaktadır. Genellikle kayaçlardan elde edilerek kullanıma hazır hale gelir. Canlılar açısından potasyum karbonat oldukça önemlidir. Öyle ki insan vücudu için gerekli bir mineral olan bu bileşiğin eksikliğinde kişiler genellikle bitkilerle bu eksiği tamamlarlar. Hücrelerin yaşaması için bu mineral mutlaka gereklidir. Hatta potasyum karbonat eksikliği görülen insanlarda ve hayvanlarda kalp fonksiyonlarında bozukluklar görülmektedir.
Görünümü: Renksiz sıvı
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: Dökme
Erime Noktası: 681°C dir.
Kaynama Noktası: 25 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Kostik Soda beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 Santigrat dereceye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.

Yanıcı değildir. Nem ya da suyla teması yanıcı maddeleri ateşlemeye yetecek derecede ısı açığa çıkarabilir. Çoğu metallerle havaya karıştığında patlayıcı olan hidrojen gazı açığa çıkararak reaksiyona girer. Ürün suyla, kuvvetli asitlerle, çok genel metallerle, yanıcı maddelerle, organik maddelerle çinko, alüminyum peroksitler ve halone edilmiş hidrokarbonlarla reaksiyona girer.
Görünümü: Beyaz Katı Kristal
Kimyasal Adı: 3-Hydroxypentanedioic Acid, 3-Carboxylic Acid, Hydrogen Citrate
Kimyasal Formülü: C6H8O7
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 153 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 175 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Oda sıcaklığında, sitrik asit beyaz kristal bir tozdur. Susuz (su içermeyen) formda veya monohidrat olarak bulunabilir. Susuz form sıcak sudan kristalleşir. Sitrik asit soğuk sudan kristalize edildiğinde monohidrat oluşacaktır. Monohidrat, 78 ° C'nin üzerinde ısıtılarak susuz formda dönüştürülebilir. Sitrik asit ayrıca 15 ° C'de mutlak etanolde çözünür.

Sitrik asit, karboksilik asitler arasında bulunan organik bir bileşiktir. Halk dilinde limon tuzu olarak da bilinir. Birçok hayvanın vücut sıvısında ve özellikle turunçgillerde olmak üzere birçok bitkinin içeriğinde sitrik asit bulunmaktadır. Örneğin limon yapısında %80 oranında sitrik asit içermektedir ve bu meyvelere ekşiliğini veren madde budur. Sitrik asidin pH değeri 3,5’tur. Sitrik asit, gittikçe kalabalıklaşan dünya nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına endüstrinin birçok faaliyet alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Sitrik asit, birkaç yüzyıldır besinlerimizde katkı maddesi olarak kullanılmakta ve günümüz gıda sektöründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Sitrik asit, tipik karboksilik asitlerden biraz daha güçlü bir asittir. Bunun nedeni, anyonun sitrik asit üzerindeki diğer protik gruplardan moleküller arası hidrojen bağlama ile stabilize edilebilmesidir.
Görünümü: Beyaz Katı Kristal
Kimyasal Adı: 3-Hydroxypentanedioic Acid, 3-Carboxylic Acid, Hydrogen Citrate
Kimyasal Formülü: C6H8O7
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 153 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 175 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Oda sıcaklığında, sitrik asit beyaz kristal bir tozdur. Susuz (su içermeyen) formda veya monohidrat olarak bulunabilir. Susuz form sıcak sudan kristalleşir. Sitrik asit soğuk sudan kristalize edildiğinde monohidrat oluşacaktır. Monohidrat, 78 ° C'nin üzerinde ısıtılarak susuz formda dönüştürülebilir. Sitrik asit ayrıca 15 ° C'de mutlak etanolde çözünür.

Sitrik asit, karboksilik asitler arasında bulunan organik bir bileşiktir. Halk dilinde limon tuzu olarak da bilinir. Birçok hayvanın vücut sıvısında ve özellikle turunçgillerde olmak üzere birçok bitkinin içeriğinde sitrik asit bulunmaktadır. Örneğin limon yapısında %80 oranında sitrik asit içermektedir ve bu meyvelere ekşiliğini veren madde budur. Sitrik asidin pH değeri 3,5’tur. Sitrik asit, gittikçe kalabalıklaşan dünya nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına endüstrinin birçok faaliyet alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Sitrik asit, birkaç yüzyıldır besinlerimizde katkı maddesi olarak kullanılmakta ve günümüz gıda sektöründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Sitrik asit, tipik karboksilik asitlerden biraz daha güçlü bir asittir. Bunun nedeni, anyonun sitrik asit üzerindeki diğer protik gruplardan moleküller arası hidrojen bağlama ile stabilize edilebilmesidir.
Görünümü: Beyaz/sarımtırak toz
Kimyasal Adı: Sodium D-gluconate
Kimyasal Formülü: C6H11NaO7
Ambalaj Şekli: 25 kg torba
Erime Noktası: 206 °C’ dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum glukonat, glukonik asitin sodyum tuzudur ve glikozun fermantasyonu ile üretilir. Suda çok çözünen, beyaz granüler, kristalimsi bir katıdır. Korozif değildir, toksik değildir, biyolojik olarak parçalanabilir ve yenilenebilirdir. Yüksek sıcaklıklarda dahi oksidasyona ve indirgenmeye karşı dirençlidir. Sodyum glukonatın ana özelliği, özellikle alkalin ve konsantre alkalin solüsyonlarında mükemmel çelatlama gücü olmasıdır. Kalsiyum, demir, bakır, alüminyum ve diğer ağır metallerle dengeli şelat oluşturur. EDTA, NTA ve fosfonatlardan üstün bir kenetleme maddesidir.
Görünümü: Beyaz toz
Kimyasal Adı: Kalgon, Amorphous Sodium Polyphospate
Kimyasal Formülü: Na6O18P6
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 628 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 1.500 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum Polimetasfat olarak da adlandırılan Sodyum Hegzameta Fosfat son derece önemli bir bileşimdir. Kimyasal formülü Na6O18P6 olan bu bileşim farklı kimyasallardan meydana gelerek oluşmuştur. Farklı alanlarda kullanım olanağı bulunan bu bileşim son derece önemli ve gereklidir. Bu yüzden de sizlere bu bileşim hakkında detaylı bilgi vermek istiyoruz. Sodyum heksametafosfat için önemli bir kullanım, kil bazlı seramik partiküllerinin üretiminde topaklaşmayı engelleyici ajan olarak kullanılır. Diş macunlarında, leke önleyici ve tartar önleyici bir bileşen olarak çok sık kullanılmaktadır. Bir gıda katkı maddesi olarak ve emülgatör olarak SHMP kullanılır. Yapay akçaağaç şurubu, konserve süt, peynir tozu ve dip sos, imitasyon peyniri, paketlenmiş yumurta akı, sığır eti, balık filetosu, meyve jölesi, dondurulmuş tatlılar, salata sosu, ringa balığı, kahvaltı gevreği, dondurma, bira ve şişeli içecekler diğer gıdaların yanı sıra SHMP içerebilir.
Görünümü: Beyaz, katı, toz
Kimyasal Adı: Disodyum Karbonat
Kimyasal Formülü: Na2CO3
Ambalaj Şekli: 25 veya 50 kg polietilen (PE) FFS torba
1000 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
1250 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
Erime Noktası: 851 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum karbonat suda çözünebilen bir karbonik asit sodyum tuzudur. Soda Külü'nin kimyasal formülü Na2CO3'tür. En yaygın olarak, beyaz bir toz kristal bir dekahidrat olarak görünür, bu da monohidrat oluşturmak için kolayca seyreltilir. Saf sodyum karbonat, higroskopik (hava sürükleyici) beyaz, kokusuz bir tozdur. Güçlü bir alkali pH'a sahiptir ve suda hafif bir bazik çözelti oluşturur. Sodyum karbonat günlük kullanımında su yumuşatıcı olarak bilinmektedir.

20 ˚C deki suda 30gr/100 ml çözünür. Havuz suyunun pH değerinin yükseltir ve içindeki yüksek orandaki alkali maddeler sebebiyle havuzdaki asidik bileşenleri nötralize eder. Tüm alkali metal tuzlarının sanayi açısından kuşkusuz en önemlisidir. Bu bileşik belirli deniz bitkilerinde ve bazı kayalarda mineral halinde bulunur. Yatakları Afrika ve Asya’dadır. Günümüzde sodyum karbonat üretimi için kullanılan Solvay metodunda doymuş sodyum klorür çözeltisi, önce amonyakla daha sonra da karbondioksitle işlem görür ve bu yolla üretilen sodyum karbonata Solvay sodası denir.
Görünümü: Beyaz, katı, toz
Kimyasal Adı: Disodyum Karbonat
Kimyasal Formülü: Na2CO3
Ambalaj Şekli: 25 veya 50 kg polietilen (PE) FFS torba
1000 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
1250 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
Erime Noktası: 851 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum karbonat, suda çözünebilen bir karbonik asit sodyum tuzudur. Soda Külü'nin kimyasal formülü Na2CO3'tür. En yaygın olarak, beyaz bir toz kristal bir dekahidrat olarak görünür, bu da monohidrat oluşturmak için kolayca seyreltilir. Saf sodyum karbonat, higroskopik (hava sürükleyici) beyaz, kokusuz bir tozdur. Güçlü bir alkali pH'a sahiptir ve suda hafif bir bazik çözelti oluşturur. Sodyum karbonat günlük kullanımında su yumuşatıcı olarak bilinmektedir.

Sodyum karbonat sularda sertlik yapan iyonları karbonat halinde çöktürüp ortamdan uzaklaştırır. Bu şekilde çamaşır makinalarında yumuşatıcı olarak kullanılır. Cam üretiminde kullanılan en önemli kimyasaldır. Kumla soda birleştirilerek çok yüksek ısıya yükseltilir ve aniden soğutulur. Bu şekilde cam üretilir.
Görünümü: Beyaz toz
Kimyasal Adı: Sodium peroxydisulfate
Kimyasal Formülü: Na2S2O8
Ambalaj Şekli: 25 Kg. çuvallarda
Erime Noktası: 801 °C’ dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum persülfat, sodyum peroksidisülfat olarak da bilinir; beyaz kristal veya kristal toz, kokusuz, tatsızdır. Formül Na2S208, bağıl moleküler kütle 238.13'tür. Oda sıcaklığında yavaş yavaş ayrıştırma, etanolde ısıtma veya hızla ayrışma, oksijeni serbest bırakmak için ayrışma ve sodyum pirosülfat üretme. Nem ve platin siyah, gümüş, kurşun, demir, bakır, magnezyum, nikel, manganez ve diğer metal iyonları veya bunların alaşımları ayrışmayı hızlandırabilir ve yüksek sıcaklıkta (yaklaşık 200 °C) hidrojen peroksit yayar. Suda çözünür (70 °C'de 20 °C'de). Güçlü oksitleyici özelliği vardır. Cilde güçlü bir tahriş vardır, uzun süreli deriyle temas alerjiye neden olabilir, ameliyat sırasında dikkat etmelidir.
Görünümü: Beyaz toz veya granül
Kimyasal Adı: STPP
Kimyasal Formülü: Na5P3O10
Ambalaj Şekli: 25 Kg. çuvallarda
Erime Noktası: 622 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 1429 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum Tripolifosfat, Sodyum tripolifosfat trifosforik asidinin sodyum tuzudur. Sodyum tripolifosfat inorganik bir tuzdur. Beyaz toz ya da granül halde bulunur. Suda çözünebilen Sodyum Tripolifosfat Yüksek pH lı bir üründür ve pH yaklaşık 10,5 gibidir.

Kimyasal formülü Na5P3O10 olan sodyum tripolifosfat, trifosforik asidin sodyum tuzudur. Alkali fosfatlar, dağıtma, ayırma ve tamponlama kabiliyetiyle kombinasyon içerisinde deterjanlık aktivitesi sergiler. 1940’lı yıllardan bu yana özellike deterjan sektöründe kendine has niteliklerinden dolayı bu madde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hekzahidrat formu sodyum tripolifosfat den daha kararlı olup ticari olarak bu formuyla kullanımı yaygındır.
ANATAS GRADE
Görünümü: Beyaz, kokusuz, toz şeklinde
Kimyasal Adı: Titanyum Dioksit, NA-100, KA-100
Kimyasal Formülü: TiO2
Ambalaj Şekli: 25 kg torba
Erime Noktası: 1,843 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 2.972 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Renklendirici olarak kullanılan titanyum dioksit, titanyum beyazı olarak da bilinir.

Ham titanyum dioksit, titanyum tetra klorun saflaştırılması yoluyla elde edilir. Bu işlem sülfat ve klor prosesleri olarak iki türde yapılmaktadır. Ticari titanyum dioksit saf değildir, sentetik bir pigmenttir. Boya üreticilerinin satın alma bütçelerindeki en büyük gider titanyum dioksittir. Kullanımı ağırlıklı olarak yapı/inşaat (satın almanın %50'si) ve sanayi (satın almanın %30'u) boyalarındadır. Otomotiv ve mobilya boyalarında ise daha az kullanılır.

Titanyum dioksit dünyada en geniş çapta kullanılan beyaz pigmenttir. Sadece elmaslar titanyum dioksitten daha fazla kırılma göstergesine sahiptir. Kırılma göstergesi, ışığın eğilebilme kabiliyetinin ölçümüne denir. Bu sayede donukluk ve örtme kabiliyeti sağlanır. Sadece magnezyum oksit, titanyum dioksitten daha beyazdır.

Titanyum dioksit anatasın kırılma indisi rutile göre daha düşüktür ve yine rutile göre daha yumuşak yapıdadır. Bu yüzden Titanyum dioksit rutil pigment olarak daha başarılı olsa da farklı uygulama alanları için anatas da tercih edilebilir.

RUTİL GRADE
Görünümü: Beyaz, katı
Kimyasal Adı: Titanyum Dioksit. SR2377, R2295, R818, R838
Kimyasal Formülü: TiO2
Ambalaj Şekli: 25 kg torba
Erime Noktası: 1,843 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 2.972 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Titanyum dioksit doğada farklı kristal yapılar halinde, maden olarak bulunabilen bir kimyasaldır. Doğada rutil, anatas ve brookit olmak üzere üç şekilde bulunur ama yaygın olarak anataz ve rutil formları kullanılmış ve çalışılmıştır.

Maden olarak çıkarıldığında genelde siyahtır ama saf halde beyaz bir tozdur. Titanyum metalinin oksitlenmiş halidir ve kırılma indisi yüksektir. Bu yüzden boya yapımında, pigmentlerde kullanılır. Dünyadaki tüm pigmentlerin üçte ikisinde kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Titanyum dioksit rutilin kırılma indisi anatasa göre daha yüksektir ve yine anatasa göre daha sert yapıdadır. Bu yüzden Titanyum dioksit rutil pigment olarak daha başarılıdır.

Titanyum dioksit dünyada en çok boya üretiminde kullanılır. Kırılma indisi nerdeyse en yüksek maddelerden birisidir. Bu onu boyalarda kullanmak için çok işlevsel bir kimyasal yapar. Hem anatas hem de rutil formunda boya hammedesi olarak kullanılabilmektedir. Rutilin kırılma indisi anatasa göre daha yüksek olduğu için rutil daha işlevsel olsa da anatasın hem daha uygun maliyetli oluşu hem de yapısının rutile göre daha yumuşak olması anatası özellikle gıda boyası gibi uygulamalarda anatası daha tercih edilir kılmaktadır. Bununla beraber titanyum dioksit kullanılırken iki tane problem ortaya çıkar. Bunlardan birincisi topaklanma eğilimidir. Eğer doğru partekül boyutunda çok iyi çözünmezse titanyum dioksit toplanarak boyamada kusurlara sebep olur. Bu yüzden propilen glikol, gliserin gibi kimyasallarda çok iyi çözünmesi gerekmektedir.
Görünümü: Renksiz, şeffaf sıvı
Kimyasal Adı: Triisobutyl Phosphate
Kimyasal Formülü: C12H2704P
Ambalaj Şekli: IBC
Erime Noktası: 264 °C (Bozunur)
Kaynama Noktası: 125,8 °C

Tanımı ve Kullanım Alanları: Triizobütil fosfat, izobütanolle fosforik asitin esteridir. Beton, tekstil yardımcı maddeleri, kağıt kaplama bileşikleri için kullanılan çok güçlü polar bir çözücüdür. Aynı zamanda iyi bir köpük giderici ve ıslatma ajanıdır. Çözeltilerde yüzey gerilimini düşürerek çözünmüş gazların çözeltiden uzaklaştırılmasını sağlar. Plastik üretiminde kullanıldığında ise alev geciktirici özelliği vardır. TIBP, sentetik reçinelerin ve doğal kauçuğun eritme işleminde de kullanılır. Hem selüloz esaslı plastiklerde hem de sentetik reçinelerde alev geciktirici bir plastikleştirici olarak kullanılır.TIBP mürekkepler, sentetik reçineler, zamklar, yapışkanlar ve herbisit ve fungisit konsantrelerinde bir çözücü olarak kullanılabilir.

 

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.