ÜRÜNLER
Görünümü: Beyaz, kokusuz, toz şeklinde
Kimyasal Adı: Titanyum Dioksit, NA-100, KA-100
Kimyasal Formülü: TiO2
Ambalaj Şekli: 25 kg torba
Erime Noktası: 1,843 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 2.972 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Renklendirici olarak kullanılan titanyum dioksit, titanyum beyazı olarak da bilinir.

Ham titanyum dioksit, titanyum tetra klorun saflaştırılması yoluyla elde edilir. Bu işlem sülfat ve klor prosesleri olarak iki türde yapılmaktadır. Ticari titanyum dioksit saf değildir, sentetik bir pigmenttir. Boya üreticilerinin satın alma bütçelerindeki en büyük gider titanyum dioksittir. Kullanımı ağırlıklı olarak yapı/inşaat (satın almanın %50'si) ve sanayi (satın almanın %30'u) boyalarındadır. Otomotiv ve mobilya boyalarında ise daha az kullanılır.

Titanyum dioksit dünyada en geniş çapta kullanılan beyaz pigmenttir. Sadece elmaslar titanyum dioksitten daha fazla kırılma göstergesine sahiptir. Kırılma göstergesi, ışığın eğilebilme kabiliyetinin ölçümüne denir. Bu sayede donukluk ve örtme kabiliyeti sağlanır. Sadece magnezyum oksit, titanyum dioksitten daha beyazdır.

Titanyum dioksit anatasın kırılma indisi rutile göre daha düşüktür ve yine rutile göre daha yumuşak yapıdadır. Bu yüzden Titanyum dioksit rutil pigment olarak daha başarılı olsa da farklı uygulama alanları için anatas da tercih edilebilir.
Görünümü: Beyaz, katı
Kimyasal Adı: Titanyum Dioksit. SR2377, R2295, R818, R838
Kimyasal Formülü: TiO2
Ambalaj Şekli: 25 kg torba
Erime Noktası: 1,843 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 2.972 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Titanyum dioksit doğada farklı kristal yapılar halinde, maden olarak bulunabilen bir kimyasaldır. Doğada rutil, anatas ve brookit olmak üzere üç şekilde bulunur ama yaygın olarak anataz ve rutil formları kullanılmış ve çalışılmıştır.

Maden olarak çıkarıldığında genelde siyahtır ama saf halde beyaz bir tozdur. Titanyum metalinin oksitlenmiş halidir ve kırılma indisi yüksektir. Bu yüzden boya yapımında, pigmentlerde kullanılır. Dünyadaki tüm pigmentlerin üçte ikisinde kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Titanyum dioksit rutilin kırılma indisi anatasa göre daha yüksektir ve yine anatasa göre daha sert yapıdadır. Bu yüzden Titanyum dioksit rutil pigment olarak daha başarılıdır. Titanyum dioksit dünyada en çok boya üretiminde kullanılır. Kırılma indisi nerdeyse en yüksek maddelerden birisidir. Bu onu boyalarda kullanmak için çok işlevsel bir kimyasal yapar. Hem anatas hem de rutil formunda boya hammedesi olarak kullanılabilmektedir. Rutilin kırılma indisi anatasa göre daha yüksek olduğu için rutil daha işlevsel olsa da anatasın hem daha uygun maliyetli oluşu hem de yapısının rutile göre daha yumuşak olması anatası özellikle gıda boyası gibi uygulamalarda anatası daha tercih edilir kılmaktadır. Bununla beraber titanyum dioksit kullanılırken iki tane problem ortaya çıkar. Bunlardan birincisi topaklanma eğilimidir. Eğer doğru partekül boyutunda çok iyi çözünmezse titanyum dioksit toplanarak boyamada kusurlara sebep olur. Bu yüzden propilen glikol, gliserin gibi kimyasallarda çok iyi çözünmesi gerekmektedir.
Görünümü: Beyaz kristal
Kimyasal Adı: Furan-2,5-dione
Kimyasal Formülü: C4H2O3
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: 52.8 °C dir.
Kaynama Noktası: 202 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Maleik anhidrit, keskin bir kokuya sahip olan renksiz bir sıvıdır. Maleik asidin susuz halidir. Özellikle kaplama polimer üretiminde kullanılır. Çift yönlü fonksiyonel grubu sayesinde çok çeşitli kimyasal reaksiyonlara girmeye müsaittir ve bu yüzden her yıl dünya genelinde çok yüksek miktarlarda üretilir. 202 oC’de dekompoze olur. 4 karbon atomu ve 1 oksijen atomu içeren bir halakalı siklik bir yapıya sahiptir. Asetonda çözünür, suda hidrolize olur. Yüksek sıcaklıkta katalizörle benzenin oksidasyonuyla üretilir.
Görünümü: Beyaz tuz şeklinde
Kimyasal Adı: Sodyum Metasilikat Pentahidrat
Kimyasal Formülü: Na2SiO3
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 1.088 °C
Kaynama Noktası: 83 °C

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum metasilikat bir silisik asit tuzudur ve bir inorganik tuz ürünü olarak sınıflandırılır ve moleküler formülü Na2SiO3 . Toksik olmayan, kokusuz ve zararsız bir beyaz toz veya kristal parçacıktır. Suda çözünür, ancak alkol veya asitlerle çözünmez. Sulu çözeltisi alkalindir ve havayla temas ettiğinde higroskopi ve çözünebilirliğe sahiptir.

Sodyum silikat, genel formül Na2(Si02) nO ile temsil edilen kimyasal bileşikler için yaygın bir isimdir. Bu serinin en iyi bilinen üyesi Na2SiO3 formulüne sahip sodyum metasilikattır. Su camı veya sıvı cam olarak da bilinen bu malzemeler, sulu çözelti içinde veya bir katı olarak kullanılabilir. Saf bileşimler renksiz veya beyaz renklidir, ancak demir içeren yabancı maddelerin varlığı nedeniyle ticari örnekler genellikle yeşilimsi veya mavidir.

 

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.