ÜRÜNLER
Görünümü: Beyaz tuz şeklinde
Kimyasal Adı: Amonyum Hidrojen Karbonat
Kimyasal Formülü: NH₄HCO₃
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime noktası: 41,9 °C
Kaynama Noktası: 83 °C

Tanımı ve Kullanım Alanları: Toz amonyak olarak bilinir. Amonyum sülfat ve kalsiyum karbonat karışımından elde edilir. Genellikle kabartıcı olarak kullanılır. Rengi olmayan, sert bir kristal tuzdan oluşmaktadır. Hamur işlerinde mayalanma gibi pek çok yerde kullanılmaktadır. Suda çözünmektedir.
Görünümü: Beyaz, kokusuz kristalimsi yapıda toz.
Kimyasal Adı: L-Ascorbic Acid
Kimyasal Formülü: C6H8O6
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 190 °C dir.
Kaynama Noktası: 520 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Askorbik asit; beyaz veya hafif sarı renkte, kokusuz kristalimsi yapıda bir madde olup suda tamamen çözünürken, etanolde biraz çözünmekte, dietil eter çözeltisi içinde ise hiç çözünmemektedir. Askorbik asit, genellikle pH kontrolü amacıyla bir asit düzenleyici olarak kullanılmasına rağmen, gıda ürünlerinde asidik bir tat vermektedir. Bira endüstrisinde antioksidan olarak kullanılan askorbik asit; bulanıklığı engelleyerek biranın raf ömrünü iyileştirmekte, et endüstrisinde rengin sürdürülmesi ile ilgili olarak koruyucu görev yapmakta iken, fırıncılık endüstrisinde geliştirici ajan olarak, meyve pulp ve sularında ise renk solmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında tereyağı, donmuş yumurta ürünleri, toz ve konsantre süt, donmuş patates vb. ürünlerde bunlara benzer görevler yapabilmektedir.
Görünümü: Beyaz, katı, yuvarlak boncuk
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 318 °C dir.
Kaynama Noktası: 1388 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Boncuk Kostik yuvarlak boncuk görünümünde olan aşındırıcı bir kimyasaldır. Katı formdadır. Saf sodyum hidroksit, bozulma olmaksızın 318 ° C'de eriyen renksiz, kristalin bir katıdır. Suda yüksek ölçüde çözünür, etanol ve metanolde daha düşük bir çözünürlükle bulunur, ancak eter ve diğer polar olmayan çözücüler içinde çözünmez. Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede, yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında, yemeklik yağı arıtmada, yağ temizlemede, su arıtmada, ekipman temizlemede kullanılır.
Görünümü: Renksiz Sıvı
Derişimi: %75 ve %85
Kimyasal Adı: Orthofosforik asit; Trihidroksilfosfin oksit
Kimyasal Formülü: H3PO4
Ambalaj Şekli: Bidon ve IBC
Erime Noktası: 42.35 °C dir.
Kaynama Noktası: 158 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Saf fosforik asit beyaz kristal bir katıdır. Daha az konsantre olduğunda renksiz, kokusuz, yapışkan bir sıvıdır. Toksik ve uçucu değildir. En yaygın fosforik asit konsantrasyonu suda % 85'dir. Fosforik asit birçok alanda kullanılan önemli bir kimyasaldır. Canlıların ATP sentezi için fosfor elementine ihtiyaç duymasından dolayı gübre olarak kullanılabilmektedir. Fosforik asit fosforun en yaygın hali olarak da tanımlanmaktadır.

Fosforik asit kullanımı son derece geniş ve yaygındır. Önemli olmasının nedeni pek çok alanda tercih edilmesinden dolayıdır. Halk tarafından fosfor asidi olarak da adlandırılmaktadır. Fosforik asit, bitkilerin gelişmesi, olgunlaşması için gübrede kullanılırken, diş temizleyici olarak ağız bakım ürünlerinde, yardımcı ürün olarak deri, tekstil, metal sanayilerinde kullanılmaktadır. Deterjan, pas sökücü gibi birçok temizlik ürününün yapısına katılmaktadır. Süs ve kozmetik sanayisinde fosforik asit kullanımı da yaygındır. Aynı zamanda asitli içeceklerin yapımında da kullanılır. Bu kullanım alanlarına bakıldığında pek çok alanda kullanımı görülüyor. Fakat dünyadaki en yaygın kullanım şekli gübre olarak kullanımıdır.

Fosforik asit cilt, göz ve solunum yollarında ciddi bir şekilde yanıklara neden olur ve korozif madde özelliğini de taşımaktadır. Bu yüzden cilde temas etmemesi gibi buharının da solunmaması gerekmektedir. Temas halinde bulunulduğunda cildin bol su ile yıkanması gerekir. Aynı zamanda PVC eldivenle kullanımı sağlanmalıdır. Fosforik asit kapalı ambalajlarda saklanmalı ve nemden korunmalıdır. Aynı zamanda bulunduğu ortamın havalandırılması ve belirli bir ısıda tutulması da sağlanmalıdır. Kuru ve serin yerde saklama özen gösterilmesi gerekir. Yanıcı madde ve indirgen materyaller ortamda olmamalıdır. Bu saklama şartları fosforik asit gübreler için de geçerlidir.
Görünümü: Beyaz toz
Kimyasal Adı: Kalsiyum Diklorür
Kimyasal Formülü: CaCl2
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalar
Erime Noktası: 772°C dir.
Kaynama Noktası: 1935 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Kalsiyum klorür, kalsiyum ve klorun tuz formudur. Bu bileşik tipik iyonik halojenür gibi hareket eder ve oda sıcaklığında katıdır. Yaygın uygulamaları tuzlu su olarak soğutma tesisleri, yollarda buz ve toz kontrolü ve kurutulması şeklindedir. Higroskopik doğası gereği susuz kalsiyum klorür hava-sızdırmaz kaplar içinde tutulmalıdır. Endüstriyel kalsiyum klorür en fazla sodyum karbonat üretiminde kullanılan ve SOLVAY Prosesi olarak bilinen yöntemde yan ürün olarak elde edilmektedir. Bu yöntemde sodyum klorür kaynağı olarak deniz suyu ve kalsiyum karbonat kaynağı olarak kireçtaşı kullanılır. Kalsiyum klorür ayrıca doğal kaya tuzu veya deniz tuzunun suda çözündürülmesi ile elde edilen çözeltinin konsantre edilmesi ve saflaştırılması ya da kireç taşının hidroklorik asit ile muamele edilmesiyle üretilmektedir.
Görünümü: Renksiz sıvı
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: Dökme
Erime Noktası: 681°C dir.
Kaynama Noktası: 25 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Kostik Soda beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 Santigrat dereceye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.

Yanıcı değildir. Nem ya da suyla teması yanıcı maddeleri ateşlemeye yetecek derecede ısı açığa çıkarabilir. Çoğu metallerle havaya karıştığında patlayıcı olan hidrojen gazı açığa çıkararak reaksiyona girer. Ürün suyla, kuvvetli asitlerle, çok genel metallerle, yanıcı maddelerle, organik maddelerle çinko, alüminyum peroksitler ve halone edilmiş hidrokarbonlarla reaksiyona girer.
Görünümü: Beyaz kristal toz
Kimyasal Adı: Monosodyum L-Glutamat
Kimyasal Formülü: C5H8NO4Na
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: 232.22 °C dir.
Kaynama Noktası: 225°C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Beyaz kristal katı formundadır. Çözünürlük olarak suda kolayca çözünebilme özelliğine sahiptir. Kokusuz bir kimyasaldır. Etanol ve Eter’de hemen hemen çözünmez. Ayrışması durumunda sodyum oksit ve azot dumanları yaymaktadır. Glutamat’ın % 5 lik çözeltisi pH olarak 6,7 ile 7,2 arasındadır.

Bir amino asit olan glutamik asidin sodyum tuzu olan bir kimyasal bileşiktir. Glutamik Asit ise süt ürünleri, et, baklagiller ve mantarlar gibi birçok proteinin bileşenleri arasında yer almaktadır. Dünyada en fazla tercih edilen ve kullanılan lezzet yükseltici olan mono sodyum glutamat, L-glutamik asitin sodyum olan tuzudur. Et, tavuk, peynir ve bazı sebzeler ile protein bakımından zengin olan gıdalarda yer alan glutamat, insan vücudunda doğal bir şekilde imal edilmekte, beyin gibi değişik organlar ile kaslarda önemli roller oynamaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda bu amino asidin yalnızca L- formunun lezzet yükseltici bir duruma sahip olduğu, D- formunun ise bu cins bir durumun bulunmadığı belirlenmiştir. Hafif veya pepton benzeri bir kokuya sahip beyaz kristal toz formundadır. Monosodyum Glutamat lezzeti yoğunlaştırır ve geliştirir. Ancak kendine has lezzetlere etki etmez. Aminoasit biçiminde veya serbest olarak bulunabilmektedir. Marketlerde bulunan birçok işlenmiş gıdada mono sodyum glutamat bulunmaktadır.
Görünümü: Beyaz renkte pul pul
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Saflık Yüzdesi: Min %98
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 1390 °C dir.
Kaynama Noktası: 318,4°C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Kostik Soda beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 oC’ ye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.
Görünümü: Beyaz Toz Veya Kristal
Kimyasal Adı: Potasyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: K2CO3
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 891 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Alkali özelliğe sahiptir. Kokusuzdur. Çözünürlük olarak su içerisinde yüksek bir çözünürlük özelliğine sahiptir. Yoğunluğu 2.43 g/cm3 tür. Normal şartlar altında kararlı özellik sergilemektedir. Güçlü asitlerle, nem bulunan alanda uyumlu özellikler göstermez. Potasyum Karbonat, hayatımızda birçok kalanda kullanılan ve büyük ölçüde önem taşıyan bir bileşiktir. Bu bileşik sanayi sektöründe en fazla olmak üzere, cam sektöründe, gıda sektöründe, ilaç sektöründe ve daha birçok alanda kullanılan bir bileşiktir. Bu bileşiğin bu nedenle hayatımızdaki önemini anlamış oluyoruz. Potasyum karbonat doğada en çok bulunan elementlerden 7. sırayı almaktadır. Öylesine ihtiyacımız olan bir elementin bu şekilde kolay bulunması sevindirici bir durumdur. Potasyum karbonat, gübre yapımında da oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu da bu bileşiğin toprak yolu ile bitkilerde depo edilmesine neden olmaktadır. İnsanlar ise bu bileşiği vücutlarına en sağlıklı bir yol olarak bitkilerden almaktadır. Tabi ki insan vücudunun da bu bileşiğe oldukça ihtiyacı vardır. Potasyum karbonat beyaz bir renktedir. Kristal yapısı ile parlak bir yapıdadır. Bu nedenle diğer bileşiklerden kolaylıkla ayırt edilebilen bir bileşiktir.

Potasyum karbonat, havada çok hızlı oksitlenmeye giren bir maddedir. Bu nedenle saklama koşulları iyi ayarlanmalıdır. Hava ile teması kullanılmadığı zaman kesilmelidir. Bu madde su ile de aynı tepkiyi gösterebilir. Bu nedenle saklama koşullarına oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Doğada fazla miktarda bulunması ihtiyaçların kolay karşılanmasına neden olmaktadır. Genellikle kayaçlardan elde edilerek kullanıma hazır hale gelir. Canlılar açısından potasyum karbonat oldukça önemlidir. Öyle ki insan vücudu için gerekli bir mineral olan bu bileşiğin eksikliğinde kişiler genellikle bitkilerle bu eksiği tamamlarlar. Hücrelerin yaşaması için bu mineral mutlaka gereklidir. Hatta potasyum karbonat eksikliği görülen insanlarda ve hayvanlarda kalp fonksiyonlarında bozukluklar görülmektedir.
Görünümü: Beyaz Toz
Kimyasal Adı: Potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
Kimyasal Formülü: C6H7KO2
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 270 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Gıda ürünlerinde ve onların ambalaj malzemelerinde olduğu gibi, gıda ürünlerinin geniş bir aralığının koruyucuları olarak kullanılırlar. Çünkü küfleri, mayaları ve bakterilerin çoğunu önlemede geniş bir etkililiğe sahiptirler.

Gıdalarda fungistatik ajan olarak da kullanılırlar. Düşük pH değerleri sorbik asidin düşük miktarlarını gerektirir. Ayrıca kozmetikler, ilaç, tütün ve tatlandırma ürünlerinde kullanılır. Kaplamada parlaklık düzeltmek için ve plastikleştiricilerin ve yağlayıcıların üretiminde ara madde olarak kullanılır. Sucuk dolumlarından sonra dış yüzeye pulvarize edilerek uygulanır, % 15 solüsyon şeklinde uygulanır. Ayrıca kauçuk endüstrisinde öğütme karakteristiklerini düzeltmek için kullanılır.
Görünümü: Beyaz Katı Kristal
Kimyasal Adı: 3-Hydroxypentanedioic Acid, 3-Carboxylic Acid, Hydrogen Citrate
Kimyasal Formülü: C6H8O7
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 153 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 175 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Oda sıcaklığında, sitrik asit beyaz kristal bir tozdur. Susuz (su içermeyen) formda veya monohidrat olarak bulunabilir. Susuz form sıcak sudan kristalleşir. Sitrik asit soğuk sudan kristalize edildiğinde monohidrat oluşacaktır. Monohidrat, 78 ° C'nin üzerinde ısıtılarak susuz formda dönüştürülebilir. Sitrik asit ayrıca 15 ° C'de mutlak etanolde çözünür.

Sitrik asit, karboksilik asitler arasında bulunan organik bir bileşiktir. Halk dilinde limon tuzu olarak da bilinir. Birçok hayvanın vücut sıvısında ve özellikle turunçgillerde olmak üzere birçok bitkinin içeriğinde sitrik asit bulunmaktadır. Örneğin limon yapısında %80 oranında sitrik asit içermektedir ve bu meyvelere ekşiliğini veren madde budur. Sitrik asidin pH değeri 3,5’tur. Sitrik asit, gittikçe kalabalıklaşan dünya nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına endüstrinin birçok faaliyet alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Sitrik asit, birkaç yüzyıldır besinlerimizde katkı maddesi olarak kullanılmakta ve günümüz gıda sektöründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Sitrik asit, tipik karboksilik asitlerden biraz daha güçlü bir asittir. Bunun nedeni, anyonun sitrik asit üzerindeki diğer protik gruplardan moleküller arası hidrojen bağlama ile stabilize edilebilmesidir.
Görünümü: Beyaz Katı Kristal
Kimyasal Adı: 3-Hydroxypentanedioic Acid, 3-Carboxylic Acid, Hydrogen Citrate
Kimyasal Formülü: C6H8O7
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 153 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 175 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Oda sıcaklığında, sitrik asit beyaz kristal bir tozdur. Susuz (su içermeyen) formda veya monohidrat olarak bulunabilir. Susuz form sıcak sudan kristalleşir. Sitrik asit soğuk sudan kristalize edildiğinde monohidrat oluşacaktır. Monohidrat, 78 ° C'nin üzerinde ısıtılarak susuz formda dönüştürülebilir. Sitrik asit ayrıca 15 ° C'de mutlak etanolde çözünür.

Sitrik asit, karboksilik asitler arasında bulunan organik bir bileşiktir. Halk dilinde limon tuzu olarak da bilinir. Birçok hayvanın vücut sıvısında ve özellikle turunçgillerde olmak üzere birçok bitkinin içeriğinde sitrik asit bulunmaktadır. Örneğin limon yapısında %80 oranında sitrik asit içermektedir ve bu meyvelere ekşiliğini veren madde budur. Sitrik asidin pH değeri 3,5’tur. Sitrik asit, gittikçe kalabalıklaşan dünya nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına endüstrinin birçok faaliyet alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Sitrik asit, birkaç yüzyıldır besinlerimizde katkı maddesi olarak kullanılmakta ve günümüz gıda sektöründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Sitrik asit, tipik karboksilik asitlerden biraz daha güçlü bir asittir. Bunun nedeni, anyonun sitrik asit üzerindeki diğer protik gruplardan moleküller arası hidrojen bağlama ile stabilize edilebilmesidir.
Görünümü: Beyaz, hemen hemen kokusuz, kristalimsi yapıda toz
Kimyasal Adı: Benzoate of Soda
Kimyasal Formülü: C7H5NaO2
Ambalaj Şekli: 25 kg torba
Erime Noktası: 410–430 °C’ dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum benzoat, benzoik asitin sodyum bikarbonat, sodyum karbonat veya sodyum hidroksit ile nötralizasyon tepkimesi sonucunda elde edilen bir gıda katkı kimyasalıdır. Sodyum benzoat doğada tabi olarak bulunmaz, benzoik asitten türevlenir. Sodyum benzoatın kaynaklandığı benzoik asit ise doğada pek çok bitki ve hayvanda bulunur. Sodyum benzoat için özellikle ham karanfil, kuru erik, elma, sarımsak ve tarçın gibi gıdalar benzoik asitin bulunduğu kaynaklara örnektir. Sodyum benzoat E211 kodu ile gıda katkı kimyasalları literatöründe yer almaktadır. Fiziksel olarak granül veya toz yapıdaki beyaz renkli bir gıda katkı kimyasalıdır. Benzoik asit alkolde yüksek oranda çözünür ancak, suda benzoik asit çözünmez. Bu sebeple sodyum benzoat tercih edilir. Sodyum benzoat ülkemizde en çok % 0,1 oranında kullanılmaktadır. Ülkemizde Sodyum benzoat için % 0,1 den daha fazla kullanıma izin verilmemektedir.
Görünümü: Beyaz, katı, kristal toz
Kimyasal Adı: Sodyum Hidrojen Karbonat
Kimyasal Formülü: NaHCO3
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: 50 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 851°C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum bikarbonat, kristalize yapıda fakat sıklıkla ince bir toz olarak gözüken beyaz bir katıdır. Antiasit özelliği bulunan günlük kullanımlarda bilindiği üzere kabartma tozu suda çözünür. Beyaz kristal toz olan bu madde ince bir toz halindedir. Çamaşır sodasına benzer. Hafif tuzlu olmakta ve alkali bir yapıya sahiptir.

Sodyum bikarbonat mide asidini azaltır. Mide ekşimesi, hazımsızlık ve mide rahatsızlığını gidermek için bir antiasit olarak kullanılır. Sodyum bikarbonat, çok hızlı etkili bir antasittir.
Görünümü: Beyaz, Kristal, Toz
Kimyasal Adı: 3-Hydroxypentanedioic Acid, 3-Carboxylic Acid, Hydrogen Citrate
Kimyasal Formülü: C6H5Na3O7
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 300 °C’ dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Gıda endüstrisinde aroma, stabile edici ajan ve asitliği düzenleyici bileşen olarak, metal temizleme bileşimlerinde ise şelat ajanı olarak görev yapan sitrik asitin en önemli özelliği; sudaki çözünürlüğünün yüksek olması, lezzet üzerindeki olumlu katkısı ve yüksek şelat oluşturma etkisidir. Sitrik asit, çözelti içinde üç karboksi grubuna ait protonlarını kaybetmekte bu da sitrik asitin, asit çözeltilerinde tamponlayıcı etkiye sahip mükemmel bir pH kontrol aracı olmasına yol açmaktadır.

Sitrik asitin sodyum tuzlarından olan TriSodyum Sitrat, her canlı organizmada bulunan bir bileşiktir, bütün vücut hücrelerdeki kilit metabolik yolların bir parçasıdır. Ekşi meyvelerde, kivi, çilek ve birçok diğer meyvelerde yüksek konsantrasyonda bulunur. Ticari olarak Aspergillus niger küfünün, melası fermente etmesiyle hazırlanır.

 

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.