ÜRÜNLER
Görünümü: Beyaz Kokusuz Tozdur
Kimyasal Adı: Amonyak Tuzu, Nişadır
Kimyasal Formülü: NH4Cl
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 338 °C dir.
Kaynama Noktası: 520 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Amonyum klorür, NH4CI formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Suda oldukça kolay çözünür. Beyaz renkli kristal yapıda olan bir tuzdur. Amonyum klorür çözeltileri hafif asidik özelliktedir. Amonyum sülfat ve kalsiyum karbonat karışımından elde edilir. Amonyak toz olarak da bilinir. Rengi olmayan, sert bir kristal tuzdan oluşmaktadır.
Görünümü: Beyaz, kristal
Kimyasal Adı: Diamonyum Sülfat
Kimyasal Formülü: (NH₄)₂SO₄
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 235 °C dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Amonyum sülfat, ticari değeri olan inorganik bir tuzdur. Gübre olarak yaygın bir kullanım alanı vardır. Amonyum katyonu formu olarak %21 azot ve sülfat anyonu formunda %24 kükürt içerir. Gübredeki sülfatın işlevi toprak pH’sini indirgemektir.
Görünümü: Beyaz, katı, yuvarlak boncuk
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 318 °C dir.
Kaynama Noktası: 1388 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Boncuk Kostik yuvarlak boncuk görünümünde olan aşındırıcı bir kimyasaldır. Katı formdadır. Saf sodyum hidroksit, bozulma olmaksızın 318 ° C'de eriyen renksiz, kristalin bir katıdır. Suda yüksek ölçüde çözünür, etanol ve metanolde daha düşük bir çözünürlükle bulunur, ancak eter ve diğer polar olmayan çözücüler içinde çözünmez. Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede, yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında, yemeklik yağı arıtmada, yağ temizlemede, su arıtmada, ekipman temizlemede kullanılır.
Görünümü:
Derişimi: %85
Kimyasal Adı: Metanoik Asit
Kimyasal Formülü: HCOOH
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 8.3 °C dir.
Kaynama Noktası: 101 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Formik asit, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle en basit karboksilli asit özelliği taşır. Hem aldehit hem de karboksilik asit özelliğine sahiptir.

Formik asit; su, metanol, etanol, aseton, eter gibi çözücülerde çok iyi çözünür. Formik asitin diğer bir adı da karınca asididir. Doğada ilk olarak karıncaların salgılarında rastlanmış ve buradan çekilerek elde edilmiştir.

Endüstriyel olarak formik asit metanol ve karbonmonoksitin tepkimesinden oluşan metil formaton sodyum metoksit eşliğinde su ile tepkimeye girmesiyle elde edilir. Formik asit düşük toksisiteye sahiptir. Konsantre formik asit cildi aşındırabilir. %85'lik derişime sahip formik asit yanıcıdır.
Görünümü: Renksiz sıvı
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: Dökme
Erime Noktası: 681°C dir.
Kaynama Noktası: 25 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Kostik Soda beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 Santigrat dereceye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.

Yanıcı değildir. Nem ya da suyla teması yanıcı maddeleri ateşlemeye yetecek derecede ısı açığa çıkarabilir. Çoğu metallerle havaya karıştığında patlayıcı olan hidrojen gazı açığa çıkararak reaksiyona girer. Ürün suyla, kuvvetli asitlerle, çok genel metallerle, yanıcı maddelerle, organik maddelerle çinko, alüminyum peroksitler ve halone edilmiş hidrokarbonlarla reaksiyona girer.
Görünümü: Beyaz kristal toz
Kimyasal Adı: Formik Aldehit
Kimyasal Formülü: C3H6N6
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: 345 °C dir.
Kaynama Noktası: 64.7 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Melamin, yapısı itibariyle zor kırılan ve yıllarca kullanılabilen, uzun ömürlü bir malzeme olan kimyasal ve sadece su içinde çözülebilen organik kökenli bir maddedir. Kütlece yüzde 66'sını oluşturan nitrojen sayesinde alev almayı geciktirici ve ısıya dayanıklı bir yapıya sahip melamin, zehirli ve yanıcı bir kimyasal bileşim olan Formaldehit ile birleştirildiğinde suda çözülmeyen, sert ve zor kırılan bir madde haline gelir. Bu reaksiyon sonunda, mutfak tezgahlarının yapıtaşı olan 'melamin reçinesi' ve özellikle temizlik malzemesi olarak kullanılan 'melamin köpük' oluşur. Kimyasal reaksiyondan ortaya çıkan bu iki ürün, mutfak dolap ve tezgahları, ses izolasyon ürünleri, sofra ve mutfak malzemeleri, çeşitli kumaşlar, alev almayı geciktiren kimyasallar, temizlik malzemeleri, yazı tahtaları, yer döşemesi, gübre ve hayvan yemi gibi pek çok malzemenin ya hammaddesi olarak ya da çeşitli maddelerle kimyasal reaksiyonlara sokularak çok daha farklı ürünlerin imal edilmesinde kullanılır.
Görünümü: Beyaz Katı Kristal
Kimyasal Adı: 3-Hydroxypentanedioic Acid, 3-Carboxylic Acid, Hydrogen Citrate
Kimyasal Formülü: C6H8O7
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 153 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 175 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Oda sıcaklığında, sitrik asit beyaz kristal bir tozdur. Susuz (su içermeyen) formda veya monohidrat olarak bulunabilir. Susuz form sıcak sudan kristalleşir. Sitrik asit soğuk sudan kristalize edildiğinde monohidrat oluşacaktır. Monohidrat, 78 ° C'nin üzerinde ısıtılarak susuz formda dönüştürülebilir. Sitrik asit ayrıca 15 ° C'de mutlak etanolde çözünür.

Sitrik asit, karboksilik asitler arasında bulunan organik bir bileşiktir. Halk dilinde limon tuzu olarak da bilinir. Birçok hayvanın vücut sıvısında ve özellikle turunçgillerde olmak üzere birçok bitkinin içeriğinde sitrik asit bulunmaktadır. Örneğin limon yapısında %80 oranında sitrik asit içermektedir ve bu meyvelere ekşiliğini veren madde budur. Sitrik asidin pH değeri 3,5’tur. Sitrik asit, gittikçe kalabalıklaşan dünya nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına endüstrinin birçok faaliyet alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Sitrik asit, birkaç yüzyıldır besinlerimizde katkı maddesi olarak kullanılmakta ve günümüz gıda sektöründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Sitrik asit, tipik karboksilik asitlerden biraz daha güçlü bir asittir. Bunun nedeni, anyonun sitrik asit üzerindeki diğer protik gruplardan moleküller arası hidrojen bağlama ile stabilize edilebilmesidir.
Görünümü: Beyaz Katı Kristal
Kimyasal Adı: 3-Hydroxypentanedioic Acid, 3-Carboxylic Acid, Hydrogen Citrate
Kimyasal Formülü: C6H8O7
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 153 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 175 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Oda sıcaklığında, sitrik asit beyaz kristal bir tozdur. Susuz (su içermeyen) formda veya monohidrat olarak bulunabilir. Susuz form sıcak sudan kristalleşir. Sitrik asit soğuk sudan kristalize edildiğinde monohidrat oluşacaktır. Monohidrat, 78 ° C'nin üzerinde ısıtılarak susuz formda dönüştürülebilir. Sitrik asit ayrıca 15 ° C'de mutlak etanolde çözünür.

Sitrik asit, karboksilik asitler arasında bulunan organik bir bileşiktir. Halk dilinde limon tuzu olarak da bilinir. Birçok hayvanın vücut sıvısında ve özellikle turunçgillerde olmak üzere birçok bitkinin içeriğinde sitrik asit bulunmaktadır. Örneğin limon yapısında %80 oranında sitrik asit içermektedir ve bu meyvelere ekşiliğini veren madde budur. Sitrik asidin pH değeri 3,5’tur. Sitrik asit, gittikçe kalabalıklaşan dünya nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına endüstrinin birçok faaliyet alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Sitrik asit, birkaç yüzyıldır besinlerimizde katkı maddesi olarak kullanılmakta ve günümüz gıda sektöründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Sitrik asit, tipik karboksilik asitlerden biraz daha güçlü bir asittir. Bunun nedeni, anyonun sitrik asit üzerindeki diğer protik gruplardan moleküller arası hidrojen bağlama ile stabilize edilebilmesidir.
Görünümü: Beyaz tuz şeklinde
Kimyasal Adı: Sodyum Metasilikat Pentahidrat
Kimyasal Formülü: Na2SiO3
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime noktası: 1.088 °C
Kaynama Noktası: 83 °C

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum metasilikat bir silisik asit tuzudur ve bir inorganik tuz ürünü olarak sınıflandırılır ve moleküler formülü Na2SiO3 . Toksik olmayan, kokusuz ve zararsız bir beyaz toz veya kristal parçacıktır. Suda çözünür, ancak alkol veya asitlerle çözünmez. Sulu çözeltisi alkalindir ve havayla temas ettiğinde higroskopi ve çözünebilirliğe sahiptir.

Sodyum silikat, genel formül Na2(Si02) nO ile temsil edilen kimyasal bileşikler için yaygın bir isimdir. Bu serinin en iyi bilinen üyesi Na2SiO3 formulüne sahip sodyum metasilikattır. Su camı veya sıvı cam olarak da bilinen bu malzemeler, sulu çözelti içinde veya bir katı olarak kullanılabilir. Saf bileşimler renksiz veya beyaz renklidir, ancak demir içeren yabancı maddelerin varlığı nedeniyle ticari örnekler genellikle yeşilimsi veya mavidir.
Görünümü: Beyaz granül ve Prill
Kimyasal Adı: Ethylene Glycols
Kimyasal Formülü: (NH2)2CO -- CH4N2O
Ambalaj Şekli: 50 Kg torbalarda
Erime Noktası: 135 °C’ dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Karbamit olarak da bilinen üre organik bir bileşiktir. Bu amid, bir karbonil (C = O) işlevsel grubuyla birleştirilen iki -NH2 grubuna sahiptir. Üre, azot içeren bileşiklerin metabolizmasında önemli bir role sahiptir ve memelilerin idrarındaki temel azot içeren maddedir. Renksiz, kokusuz bir katıdır ve suda yüksek oranda çözünürdür ve hemen hemen hiç toksik değildir . Suda çözülmüş, asitli değil alkalin de değildir. Vücut, birçok proseste, en önemlisi azot atılımında kullanır. Karaciğer, üre döngüsünde iki amonyak molekülünü (NH3) bir karbon dioksit (CO2) molekülü ile birleştirerek onu oluşturur. Üre azot kaynağı olarak gübrelerde yaygın olarak kullanılmaktadır ve kimya endüstrisi için önemli bir hammaddedir. Üre, kimyada önemli bir kavramsal kilometre taşında üretilebilir. Bir maddenin biyolojik başlangıç materyali olmaksızın bir laboratuarda sentezlenebileceği, yaygın olarak kullanılan hayati doktriniyle çelişen bir maddenin hayatın bir yan ürünü olarak ilk kez bilinen zamanıdır.

 

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.