KATEGORİYE GÖRE KİMYASALLAR
Görünümü: Beyaz tuz şeklinde
Kimyasal Adı: Amonyum Hidrojen Karbonat
Kimyasal Formülü: NH4HCO3
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime noktası: 41,9 °C
Kaynama Noktası: 83 °C

Tanımı ve Kullanım Alanları: Toz amonyak olarak bilinir. Amonyum sülfat ve kalsiyum karbonat karışımından elde edilir. Genellikle kabartıcı olarak kullanılır. Rengi olmayan, sert bir kristal tuzdan oluşmaktadır. Hamur işlerinde mayalanma gibi pek çok yerde kullanılmaktadır. Suda çözünmektedir.
Görünümü: Kristal
Kimyasal Adı: Karbonik Asit, Baryum Tuzu
Kimyasal Formülü: BaCO3
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 811 °C dir.
Kaynama Noktası: 1.360 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Beyaz, kristal formdaki Baryum Karbonatın kimyasal formülü BaCO3’tür. Karbonik Asit, Baryum Tuzu diğer kimyasal isimleridir. Düşük sertlikte, ağır, suda hemen hemen çözünmeyen, X-ışınlarını emebilen, zehirli bir maddedir. Baryum karbonat, baryum sülfitten ya 60 ila 70 °C'de soda (soda külü yöntemi) ile sodyum karbonat ile reaksiyon verdirilerek veya 40 ila 90 °C'de karbondioksit geçirilerek ticari olarak üretilir. Soda külü işleminde katı veya çözünmüş sodyum karbonat baryum sülfit solüsyonuna ilave edilir ve baryum karbonat çökelti süzülür, yıkanır ve kurutulur.
Görünümü: Beyaz, katı, yuvarlak boncuk
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 318 °C dir.
Kaynama Noktası: 1388 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Boncuk Kostik yuvarlak boncuk görünümünde olan aşındırıcı bir kimyasaldır. Katı formdadır. Saf sodyum hidroksit, bozulma olmaksızın 318 ° C'de eriyen renksiz, kristalin bir katıdır. Suda yüksek ölçüde çözünür, etanol ve metanolde daha düşük bir çözünürlükle bulunur, ancak eter ve diğer polar olmayan çözücüler içinde çözünmez. Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede, yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında, yemeklik yağı arıtmada, yağ temizlemede, su arıtmada, ekipman temizlemede kullanılır.
Görünümü: Renksiz sıvı
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: Dökme
Erime Noktası: 681°C dir.
Kaynama Noktası: 25 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Kostik Soda beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 Santigrat dereceye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.

Yanıcı değildir. Nem ya da suyla teması yanıcı maddeleri ateşlemeye yetecek derecede ısı açığa çıkarabilir. Çoğu metallerle havaya karıştığında patlayıcı olan hidrojen gazı açığa çıkararak reaksiyona girer. Ürün suyla, kuvvetli asitlerle, çok genel metallerle, yanıcı maddelerle, organik maddelerle çinko, alüminyum peroksitler ve halone edilmiş hidrokarbonlarla reaksiyona girer.
Görünümü: Beyaz renkte pul pul
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Saflık Yüzdesi: Min %98
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 1390 °C dir.
Kaynama Noktası: 318,4°C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Kostik Soda beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 oC’ ye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.
Görünümü: Beyaz, katı, kristal toz
Kimyasal Adı: Sodyum Hidrojen Karbonat
Kimyasal Formülü: NaHCO3
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: 50 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 851°C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Sodyum bikarbonat, kristalize yapıda fakat sıklıkla ince bir toz olarak gözüken beyaz bir katıdır. Antiasit özelliği bulunan günlük kullanımlarda bilindiği üzere kabartma tozu suda çözünür. Beyaz kristal toz olan bu madde ince bir toz halindedir. Çamaşır sodasına benzer. Hafif tuzlu olmakta ve alkali bir yapıya sahiptir.

Sodyum bikarbonat mide asidini azaltır. Mide ekşimesi, hazımsızlık ve mide rahatsızlığını gidermek için bir antiasit olarak kullanılır. Sodyum bikarbonat, çok hızlı etkili bir antasittir.
Görünümü: Kokulu kristal tuz
Kimyasal Adı: Sodium dithionite
Kimyasal Formülü: Na2S2O4
Ambalaj Şekli: 50 kg’lık Fıçılarda
Erime Noktası: 97,72 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 883 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Suda kolaylıkla çözünür ve sulu çözeltilerde indirgeyici bir etki gösterir. Boyama uygulamalarında indirgeyici ajan olarak kullanılır. Boyanın suda çözünür alkali metal tuzlarını oluşturmak üzere suda çözünmeyen fıçı boya ve sülfür boyayla indirgeme reaksiyonuna uğrarlar. Bu nedenle tekstil liflerine (dokularına) ilgilidir. Sodyum hidro sülfit tarafından boya aşırısının indirgeyici dekompozisyonu, rengin sabitliğini iyileştirir. Sodyum hidrosülfitin indirgeme reaksiyonları, oksit atıklarını uygunsuz pigmentleri uzaklaştırır. Sodyum hidrosülfit indirgeyici ağartma ajanıdır. Maddelerin renklendiricileri olarak tanınan karbonil ve alkol gruplarını indirger. Mekanik kağıt hamuru, koton, yün ve kaolin külünün ağartılmasında kullanılır. Su şartlandırma, deri prosesi, gıda işleme, gaz saflaştırma, temizleme, baskı ve kesme (söküp parçalara ayırma) işlemlerinde kullanılır. İndirgeme ajanı olmasının yanı sıra, sülfonatlama ajanı ve birçok kimyasal reaksiyonda sodyum iyonu kaynağı olarak kullanılır.
Görünümü: Beyaz, katı, toz
Kimyasal Adı: Disodyum Karbonat
Kimyasal Formülü: Na2CO3
Ambalaj Şekli: 25 veya 50 kg polietilen (PE) FFS torba
1000 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
1250 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
Erime Noktası: 851 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Sodyum karbonat suda çözünebilen bir karbonik asit sodyum tuzudur. Soda Külü'nin kimyasal formülü Na2CO3'tür. En yaygın olarak, beyaz bir toz kristal bir dekahidrat olarak görünür, bu da monohidrat oluşturmak için kolayca seyreltilir. Saf sodyum karbonat, higroskopik (hava sürükleyici) beyaz, kokusuz bir tozdur. Güçlü bir alkali pH'a sahiptir ve suda hafif bir bazik çözelti oluşturur. Sodyum karbonat günlük kullanımında su yumuşatıcı olarak bilinmektedir.

20 ˚C deki suda 30gr/100 ml çözünür. Havuz suyunun pH değerinin yükseltir ve içindeki yüksek orandaki alkali maddeler sebebiyle havuzdaki asidik bileşenleri nötralize eder. Tüm alkali metal tuzlarının sanayi açısından kuşkusuz en önemlisidir. Bu bileşik belirli deniz bitkilerinde ve bazı kayalarda mineral halinde bulunur. Yatakları Afrika ve Asya’dadır. Günümüzde sodyum karbonat üretimi için kullanılan Solvay metodunda doymuş sodyum klorür çözeltisi, önce amonyakla daha sonra da karbondioksitle işlem görür ve bu yolla üretilen sodyum karbonata Solvay sodası denir.
Görünümü: Beyaz, katı, toz
Kimyasal Adı: Disodyum Karbonat
Kimyasal Formülü: Na2CO3
Ambalaj Şekli: 25 veya 50 kg polietilen (PE) FFS torba
1000 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
1250 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
Erime Noktası: 851 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Sodyum karbonat, suda çözünebilen bir karbonik asit sodyum tuzudur. Soda Külü'nin kimyasal formülü Na2CO3'tür. En yaygın olarak, beyaz bir toz kristal bir dekahidrat olarak görünür, bu da monohidrat oluşturmak için kolayca seyreltilir. Saf sodyum karbonat, higroskopik (hava sürükleyici) beyaz, kokusuz bir tozdur. Güçlü bir alkali pH'a sahiptir ve suda hafif bir bazik çözelti oluşturur. Sodyum karbonat günlük kullanımında su yumuşatıcı olarak bilinmektedir.

Sodyum karbonat sularda sertlik yapan iyonları karbonat halinde çöktürüp ortamdan uzaklaştırır. Bu şekilde çamaşır makinalarında yumuşatıcı olarak kullanılır. Cam üretiminde kullanılan en önemli kimyasaldır. Kumla soda birleştirilerek çok yüksek ısıya yükseltilir ve aniden soğutulur. Bu şekilde cam üretilir.

 

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.