KATEGORİYE GÖRE KİMYASALLAR
Görünümü: Beyaz, kokusuz kristalimsi yapıda toz.
Kimyasal Adı: L-Ascorbic Acid
Kimyasal Formülü: C6H8O6
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 190 °C dir.
Kaynama Noktası: 520 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Askorbik asit; beyaz veya hafif sarı renkte, kokusuz kristalimsi yapıda bir madde olup suda tamamen çözünürken, etanolde biraz çözünmekte, dietil eter çözeltisi içinde ise hiç çözünmemektedir. Askorbik asit, genellikle pH kontrolü amacıyla bir asit düzenleyici olarak kullanılmasına rağmen, gıda ürünlerinde asidik bir tat vermektedir. Bira endüstrisinde antioksidan olarak kullanılan askorbik asit; bulanıklığı engelleyerek biranın raf ömrünü iyileştirmekte, et endüstrisinde rengin sürdürülmesi ile ilgili olarak koruyucu görev yapmakta iken, fırıncılık endüstrisinde geliştirici ajan olarak, meyve pulp ve sularında ise renk solmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında tereyağı, donmuş yumurta ürünleri, toz ve konsantre süt, donmuş patates vb. ürünlerde bunlara benzer görevler yapabilmektedir.
Görünümü: Beyaz toz, etkin yoğun kokulu
Kimyasal Adı: Benzen Karboksilik Asit
Kimyasal Formülü: C6H5COOH
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 122.3 °C dir.
Kaynama Noktası: 249.2 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Benzoik Asit, ilk olarak yaklaşık 100 yıl önce gıdalarda kullanılan bir organik asittir. En basit aromatik karboksilik asittir. Aromatik karboksilik asit ailesinin en basit üyesi olan Benzoik Asit, birçok önemli organik bileşiğin sentezinin öncüsü olan zayıf bir asittir. Benzoik Asit beyaz payet ve kristalimsi bir katı olup, suda az çözünür. Birçok bitki içerisinde doğal olarak bulunur. Ve birçok metabolitin sentezinde ara ürün olarak görev almaktadır.

Benzoik asit, serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir alanda, sıkıca kapatılmış dökme malzeme kaplarda saklanmalıdır. Isıdan, tutuşma kaynaklarından ve oksitleyici maddeler ve güçlü bazlar gibi uyumsuz maddelerden uzakta depolanmalıdır.
Görünümü:
Derişimi: %85
Kimyasal Adı: Metanoik Asit
Kimyasal Formülü: HCOOH
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 8.3 °C dir.
Kaynama Noktası: 101 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Formik asit, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle en basit karboksilli asit özelliği taşır. Hem aldehit hem de karboksilik asit özelliğine sahiptir.

Formik asit; su, metanol, etanol, aseton, eter gibi çözücülerde çok iyi çözünür. Formik asitin diğer bir adı da karınca asididir. Doğada ilk olarak karıncaların salgılarında rastlanmış ve buradan çekilerek elde edilmiştir.

Endüstriyel olarak formik asit metanol ve karbonmonoksitin tepkimesinden oluşan metil formaton sodyum metoksit eşliğinde su ile tepkimeye girmesiyle elde edilir. Formik asit düşük toksisiteye sahiptir. Konsantre formik asit cildi aşındırabilir. %85'lik derişime sahip formik asit yanıcıdır.
Görünümü: Renksiz Sıvı
Derişimi: %75 ve %85
Kimyasal Adı: Orthofosforik asit; Trihidroksilfosfin oksit
Kimyasal Formülü: H3PO4
Ambalaj Şekli: Bidon ve IBC
Erime Noktası: 42.35 °C dir.
Kaynama Noktası: 158 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Saf fosforik asit beyaz kristal bir katıdır. Daha az konsantre olduğunda renksiz, kokusuz, yapışkan bir sıvıdır. Toksik ve uçucu değildir. En yaygın fosforik asit konsantrasyonu suda % 85'dir. Fosforik asit birçok alanda kullanılan önemli bir kimyasaldır. Canlıların ATP sentezi için fosfor elementine ihtiyaç duymasından dolayı gübre olarak kullanılabilmektedir. Fosforik asit fosforun en yaygın hali olarak da tanımlanmaktadır.

Fosforik asit kullanımı son derece geniş ve yaygındır. Önemli olmasının nedeni pek çok alanda tercih edilmesinden dolayıdır. Halk tarafından fosfor asidi olarak da adlandırılmaktadır. Fosforik asit, bitkilerin gelişmesi, olgunlaşması için gübrede kullanılırken, diş temizleyici olarak ağız bakım ürünlerinde, yardımcı ürün olarak deri, tekstil, metal sanayilerinde kullanılmaktadır. Deterjan, pas sökücü gibi birçok temizlik ürününün yapısına katılmaktadır. Süs ve kozmetik sanayisinde fosforik asit kullanımı da yaygındır. Aynı zamanda asitli içeceklerin yapımında da kullanılır. Bu kullanım alanlarına bakıldığında pek çok alanda kullanımı görülüyor. Fakat dünyadaki en yaygın kullanım şekli gübre olarak kullanımıdır.

Fosforik asit cilt, göz ve solunum yollarında ciddi bir şekilde yanıklara neden olur ve korozif madde özelliğini de taşımaktadır. Bu yüzden cilde temas etmemesi gibi buharının da solunmaması gerekmektedir. Temas halinde bulunulduğunda cildin bol su ile yıkanması gerekir. Aynı zamanda PVC eldivenle kullanımı sağlanmalıdır. Fosforik asit kapalı ambalajlarda saklanmalı ve nemden korunmalıdır. Aynı zamanda bulunduğu ortamın havalandırılması ve belirli bir ısıda tutulması da sağlanmalıdır. Kuru ve serin yerde saklama özen gösterilmesi gerekir. Yanıcı madde ve indirgen materyaller ortamda olmamalıdır. Bu saklama şartları fosforik asit gübreler için de geçerlidir.
Görünümü: Berrak sıvı halde
Kimyasal Adı: Hidrojen Florür
Kimyasal Formülü: HF
Ambalaj Şekli: Bidonlu
Erime Noktası: -83.55 °C dir.
Kaynama Noktası: 19.5 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Hidroflorik asit, hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen isimdir. Özellikle cam işleme sanayiinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.

Kullanımında oldukça dikkat edilmelidir. Solunması ciddi zehirlenmelere yol açarken, cilt ile teması, derin yanıklara sebebiyet verebilir. Susuz hidrojen florür ve hidroflorik asit ile yalnız çeker ocak içinde çalışılmalı, eldiven, ayrıca koruyucu gözlük veya yüz maskesi takılmalıdır.

Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında da kullanılır. Ayrıca kullanım alanları arasında; aluminyum ve uranyum'un saflaştırılması, çamaşır ürünlerinde pas uzaklaştırılması, yağ endüstrisinde katalizör gibi konular da bulunmaktadır. Silikat bileşiklerini çözme yeteneği nedeniyle, sık sık kaya örneklerini eritmek amacıyla mineral ve kaya analiz prosesi sırasında kullanılır.
Görünümü: Beyaz kristal
Kimyasal Adı: Furan-2,5-dione
Kimyasal Formülü: C4H2O3
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: 52.8 °C dir.
Kaynama Noktası: 202 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Maleik anhidrit, keskin bir kokuya sahip olan renksiz bir sıvıdır. Maleik asidin susuz halidir. Özellikle kaplama polimer üretiminde kullanılır. Çift yönlü fonksiyonel grubu sayesinde çok çeşitli kimyasal reaksiyonlara girmeye müsaittir ve bu yüzden her yıl dünya genelinde çok yüksek miktarlarda üretilir. 202 oC’de dekompoze olur. 4 karbon atomu ve 1 oksijen atomu içeren bir halakalı siklik bir yapıya sahiptir. Asetonda çözünür, suda hidrolize olur. Yüksek sıcaklıkta katalizörle benzenin oksidasyonuyla üretilir.
Görünümü: Beyaz kristal katı
Kimyasal Adı: Ethanedioic Acid, Dihydrate; Oxalic Acid Dihydrate
Kimyasal Formülü: C2H2O4
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: 189.5 °C dir.
Kaynama Noktası: 149 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Oksalik asit, en bilinen bitki kökenli organik asitlerden biridir. COOH2 kimyasal formülle gösterilen oksalik asit, doğada kalsiyum tuzu olarak ravent bitkisinde, sodyum tuzu olarak kuzukulağı denilen bitkide ve bazı bitkilerin özsuyunda bulunmaktadır. Bitkisel kaynakların çoğunda bu organik asit bulunmaktadır. Ispanak, domates, kuzukulağı gibi bitkiler bunun içindedir. Asit olması yüzünden ortamdaki bir iyonla tuz oluşturabilir. Biyolojik olarak canlı bir sisteme ve vücuda giren oksalik asit burada iyonlarla tuz oluşturur. En fazla görülen tuzu olan kalsiyum oksalat, vücutta genellikle üriner sistemde özellikle böbreklerde birikerek taş oluşumuna neden olur.

Oksalik asit, organik bir bileşiktir. Suda renksiz bir çözelti oluşturan beyaz kristalli bir katıdır. Yoğunlaştırılmış formülü HOOCCOOH olup, en basit dikarboksilik asit olarak sınıflandırılmasını yansıtır. Asit mukavemeti, asetik asitinkinden çok daha fazladır. Oksalik asit, indirgeyici bir ajandır ve oksalat (C2O2−4) olarak bilinen eşlenik bazı, metal katyonlar için bir kenetleme maddesidir. Pek çok gıdada doğal olarak bulunur, ancak oksalik asidin aşırı yutulması veya uzun süreli cilt teması tehlikeli olabilir. Adını, ilk araştırmacıların oksalik asidi, ekşiyonca olarak bilinen Oxalis cinsinin çiçekli bitkilerinden ayrıştırılarak elde etmelerinden almıştır.
Görünümü: Beyaz Katı Kristal
Kimyasal Adı: 3-Hydroxypentanedioic Acid, 3-Carboxylic Acid, Hydrogen Citrate
Kimyasal Formülü: C6H8O7
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 153 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 175 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Oda sıcaklığında, sitrik asit beyaz kristal bir tozdur. Susuz (su içermeyen) formda veya monohidrat olarak bulunabilir. Susuz form sıcak sudan kristalleşir. Sitrik asit soğuk sudan kristalize edildiğinde monohidrat oluşacaktır. Monohidrat, 78 ° C'nin üzerinde ısıtılarak susuz formda dönüştürülebilir. Sitrik asit ayrıca 15 ° C'de mutlak etanolde çözünür.

Sitrik asit, karboksilik asitler arasında bulunan organik bir bileşiktir. Halk dilinde limon tuzu olarak da bilinir. Birçok hayvanın vücut sıvısında ve özellikle turunçgillerde olmak üzere birçok bitkinin içeriğinde sitrik asit bulunmaktadır. Örneğin limon yapısında %80 oranında sitrik asit içermektedir ve bu meyvelere ekşiliğini veren madde budur. Sitrik asidin pH değeri 3,5’tur. Sitrik asit, gittikçe kalabalıklaşan dünya nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına endüstrinin birçok faaliyet alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Sitrik asit, birkaç yüzyıldır besinlerimizde katkı maddesi olarak kullanılmakta ve günümüz gıda sektöründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Sitrik asit, tipik karboksilik asitlerden biraz daha güçlü bir asittir. Bunun nedeni, anyonun sitrik asit üzerindeki diğer protik gruplardan moleküller arası hidrojen bağlama ile stabilize edilebilmesidir.
Görünümü: Beyaz Katı Kristal
Kimyasal Adı: 3-Hydroxypentanedioic Acid, 3-Carboxylic Acid, Hydrogen Citrate
Kimyasal Formülü: C6H8O7
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 153 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 175 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Oda sıcaklığında, sitrik asit beyaz kristal bir tozdur. Susuz (su içermeyen) formda veya monohidrat olarak bulunabilir. Susuz form sıcak sudan kristalleşir. Sitrik asit soğuk sudan kristalize edildiğinde monohidrat oluşacaktır. Monohidrat, 78 ° C'nin üzerinde ısıtılarak susuz formda dönüştürülebilir. Sitrik asit ayrıca 15 ° C'de mutlak etanolde çözünür.

Sitrik asit, karboksilik asitler arasında bulunan organik bir bileşiktir. Halk dilinde limon tuzu olarak da bilinir. Birçok hayvanın vücut sıvısında ve özellikle turunçgillerde olmak üzere birçok bitkinin içeriğinde sitrik asit bulunmaktadır. Örneğin limon yapısında %80 oranında sitrik asit içermektedir ve bu meyvelere ekşiliğini veren madde budur. Sitrik asidin pH değeri 3,5’tur. Sitrik asit, gittikçe kalabalıklaşan dünya nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına endüstrinin birçok faaliyet alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Sitrik asit, birkaç yüzyıldır besinlerimizde katkı maddesi olarak kullanılmakta ve günümüz gıda sektöründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Sitrik asit, tipik karboksilik asitlerden biraz daha güçlü bir asittir. Bunun nedeni, anyonun sitrik asit üzerindeki diğer protik gruplardan moleküller arası hidrojen bağlama ile stabilize edilebilmesidir.
Görünümü: Kokusuz beyaz kristal
Kimyasal Adı: Amidosulfonic acid, Amidosulfuric acid, Aminosulfonic acid
Kimyasal Formülü: H2NSO3H
Ambalaj Şekli: 25 kg torba
Erime Noktası: 205 °C’ dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları:
Sülfamik asit, kimyasal formülü H3NO3S olan, kokusuz, renksiz, suda çözülebilen ve uçucu olmayan bir kimyasal bileşiktir. Higroskopik ve uçucu değildir. Sülfamik asit çözeltileri diğer mineral asitlerine göre metallere karşı daha az koroziftir. Oda sıcaklığında sulu çözeltileri kararlıdır fakat sıcaklık yükselmesiyle hızlı bir hidroliz meydana gelmektedir. Çok kuvvetli bir asittir. Kuvvetliliği hidroklorik asit ve nitrik asit ile kıyaslanabiliyor oluşudur. Suda 20 oC' de 21,5 g/100 g çözünür.

 

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.