ÜRÜNLER
Görünümü: Beyaz, kristal
Kimyasal Adı: Diamonyum Sülfat
Kimyasal Formülü: (NH₄)₂SO₄
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 235 °C dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Amonyum sülfat, ticari değeri olan inorganik bir tuzdur. Gübre olarak yaygın bir kullanım alanı vardır. Amonyum katyonu formu olarak %21 azot ve sülfat anyonu formunda %24 kükürt içerir. Gübredeki sülfatın işlevi toprak pH’sini indirgemektir.
Görünümü:
Derişimi: %85
Kimyasal Adı: Metanoik Asit
Kimyasal Formülü: HCOOH
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 8.3 °C dir.
Kaynama Noktası: 101 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Formik asit, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle en basit karboksilli asit özelliği taşır. Hem aldehit hem de karboksilik asit özelliğine sahiptir.

Formik asit; su, metanol, etanol, aseton, eter gibi çözücülerde çok iyi çözünür. Formik asitin diğer bir adı da karınca asididir. Doğada ilk olarak karıncaların salgılarında rastlanmış ve buradan çekilerek elde edilmiştir.

Endüstriyel olarak formik asit metanol ve karbonmonoksitin tepkimesinden oluşan metil formaton sodyum metoksit eşliğinde su ile tepkimeye girmesiyle elde edilir. Formik asit düşük toksisiteye sahiptir. Konsantre formik asit cildi aşındırabilir. %85'lik derişime sahip formik asit yanıcıdır.
Görünümü: Renksiz Sıvı
Derişimi: %75 ve %85
Kimyasal Adı: Orthofosforik asit; Trihidroksilfosfin oksit
Kimyasal Formülü: H3PO4
Ambalaj Şekli: Bidon ve IBC
Erime Noktası: 42.35 °C dir.
Kaynama Noktası: 158 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Saf fosforik asit beyaz kristal bir katıdır. Daha az konsantre olduğunda renksiz, kokusuz, yapışkan bir sıvıdır. Toksik ve uçucu değildir. En yaygın fosforik asit konsantrasyonu suda % 85'dir. Fosforik asit birçok alanda kullanılan önemli bir kimyasaldır. Canlıların ATP sentezi için fosfor elementine ihtiyaç duymasından dolayı gübre olarak kullanılabilmektedir. Fosforik asit fosforun en yaygın hali olarak da tanımlanmaktadır.

Fosforik asit kullanımı son derece geniş ve yaygındır. Önemli olmasının nedeni pek çok alanda tercih edilmesinden dolayıdır. Halk tarafından fosfor asidi olarak da adlandırılmaktadır. Fosforik asit, bitkilerin gelişmesi, olgunlaşması için gübrede kullanılırken, diş temizleyici olarak ağız bakım ürünlerinde, yardımcı ürün olarak deri, tekstil, metal sanayilerinde kullanılmaktadır. Deterjan, pas sökücü gibi birçok temizlik ürününün yapısına katılmaktadır. Süs ve kozmetik sanayisinde fosforik asit kullanımı da yaygındır. Aynı zamanda asitli içeceklerin yapımında da kullanılır. Bu kullanım alanlarına bakıldığında pek çok alanda kullanımı görülüyor. Fakat dünyadaki en yaygın kullanım şekli gübre olarak kullanımıdır.

Fosforik asit cilt, göz ve solunum yollarında ciddi bir şekilde yanıklara neden olur ve korozif madde özelliğini de taşımaktadır. Bu yüzden cilde temas etmemesi gibi buharının da solunmaması gerekmektedir. Temas halinde bulunulduğunda cildin bol su ile yıkanması gerekir. Aynı zamanda PVC eldivenle kullanımı sağlanmalıdır. Fosforik asit kapalı ambalajlarda saklanmalı ve nemden korunmalıdır. Aynı zamanda bulunduğu ortamın havalandırılması ve belirli bir ısıda tutulması da sağlanmalıdır. Kuru ve serin yerde saklama özen gösterilmesi gerekir. Yanıcı madde ve indirgen materyaller ortamda olmamalıdır. Bu saklama şartları fosforik asit gübreler için de geçerlidir
Görünümü: Beyaz toz
Kimyasal Adı: Kalsiyum Diklorür
Kimyasal Formülü: CaCl2
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalar
Erime Noktası: 772°C dir.
Kaynama Noktası: 1935 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Kalsiyum klorür, kalsiyum ve klorun tuz formudur. Bu bileşik tipik iyonik halojenür gibi hareket eder ve oda sıcaklığında katıdır. Yaygın uygulamaları tuzlu su olarak soğutma tesisleri, yollarda buz ve toz kontrolü ve kurutulması şeklindedir. Higroskopik doğası gereği susuz kalsiyum klorür hava-sızdırmaz kaplar içinde tutulmalıdır. Endüstriyel kalsiyum klorür en fazla sodyum karbonat üretiminde kullanılan ve SOLVAY Prosesi olarak bilinen yöntemde yan ürün olarak elde edilmektedir. Bu yöntemde sodyum klorür kaynağı olarak deniz suyu ve kalsiyum karbonat kaynağı olarak kireçtaşı kullanılır. Kalsiyum klorür ayrıca doğal kaya tuzu veya deniz tuzunun suda çözündürülmesi ile elde edilen çözeltinin konsantre edilmesi ve saflaştırılması ya da kireç taşının hidroklorik asit ile muamele edilmesiyle üretilmektedir.
Görünümü: Beyaz kristal
Kimyasal Adı: Amonyum Dihidrojen Fosfat
Kimyasal Formülü: (NH4)H2PO4
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: -
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Mono Amonyum Fosfat, yaygın olarak kullanılan fosfor ve azot kaynağıdır. Gübre endüstrisinde kullanılan bu maddeler katı gübrelerin içeriğinde bulunmaktadır. Mono amonyum fosfat imalat işlemi basit yöntemler uygulanarak yapılabilmektedir. Yöntem olarak; amonyak oranı ve fosforik asit reaksiyona sokulmaktadır. Bu işlemden sonra katılaştırma işlemi yapılmaktadır. Diğer yöntemde de farklı gübrelerle karıştırılma işlemidir. Mono amonyum fosfat gübresi, fosforlu olan gübreler içinde en fazla oranda fosfat içeren bir gübredir. İçeriğinde zararlı bir madde içermez ve bitkilere zarar vermez. Amonyum fosfat ile ilgili uygulama, ekimden önce toprağa yapılmaktadır. Ayrıca, meyve mahsülleri, üzüm asmaları, bitkiler ve çiçeklerin ana gübrelenmesi ve ön ekim gübrelemesinde kullanılmaktadır. Bu madde; kapalı, soğuk ve kuru binalarda saklanmaktadır. Paketlenmiş şekilde veya dökme halinde taşınmaktadır.
Görünümü: Beyaz renkte pul pul
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Saflık Yüzdesi: Min %98
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 1390 °C dir.
Kaynama Noktası: 318,4°C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Kostik Soda beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 oC’ ye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.
Görünümü: Beyaz renkte katı
Kimyasal Adı: Potasyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: KOH
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 406 °C dir.
Kaynama Noktası: 1320 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Potasyum Hidroksit KOH formülüne sahip inorganik yapıda kimyasal bileşiktir. Endüstriyel sanayide en çok kullanılan ismi Potas Kostik’tir. Topaklar, pul ve toz formunda bulunabilen güçlü bazik bir kimyasaldır.

Potasyum Hidroksit su ve diğer kutupsal yapıdaki çözücü maddeler içerisinde kuvvetli alkali çözeltiler oluşturacak kadar baziktir. Potas Kostik potasyum tuzlarını vermek üzere nötrleştirme reaksiyonlarının ana bileşenidir. Alkali bir metal hidroksittir. Potasyum Hidroksit (Potas kostik) kullanım alanları kısaca şöyledir; gübre sanayinde ,tarımsal bir çok ilacın imalatında ,temizlik sanayinde ve pil imalatında kullanılır.
Görünümü: Beyaz Toz Veya Kristal
Kimyasal Adı: Potasyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: K2CO3
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 891 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Alkali özelliğe sahiptir. Kokusuzdur. Çözünürlük olarak su içerisinde yüksek bir çözünürlük özelliğine sahiptir. Yoğunluğu 2.43 g/cm3 tür. Normal şartlar altında kararlı özellik sergilemektedir. Güçlü asitlerle, nem bulunan alanda uyumlu özellikler göstermez. Potasyum Karbonat, hayatımızda birçok kalanda kullanılan ve büyük ölçüde önem taşıyan bir bileşiktir. Bu bileşik sanayi sektöründe en fazla olmak üzere, cam sektöründe, gıda sektöründe, ilaç sektöründe ve daha birçok alanda kullanılan bir bileşiktir. Bu bileşiğin bu nedenle hayatımızdaki önemini anlamış oluyoruz. Potasyum karbonat doğada en çok bulunan elementlerden 7. sırayı almaktadır. Öylesine ihtiyacımız olan bir elementin bu şekilde kolay bulunması sevindirici bir durumdur. Potasyum karbonat, gübre yapımında da oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu da bu bileşiğin toprak yolu ile bitkilerde depo edilmesine neden olmaktadır. İnsanlar ise bu bileşiği vücutlarına en sağlıklı bir yol olarak bitkilerden almaktadır. Tabi ki insan vücudunun da bu bileşiğe oldukça ihtiyacı vardır. Potasyum karbonat beyaz bir renktedir. Kristal yapısı ile parlak bir yapıdadır. Bu nedenle diğer bileşiklerden kolaylıkla ayırt edilebilen bir bileşiktir.

Potasyum karbonat, havada çok hızlı oksitlenmeye giren bir maddedir. Bu nedenle saklama koşulları iyi ayarlanmalıdır. Hava ile teması kullanılmadığı zaman kesilmelidir. Bu madde su ile de aynı tepkiyi gösterebilir. Bu nedenle saklama koşullarına oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Doğada fazla miktarda bulunması ihtiyaçların kolay karşılanmasına neden olmaktadır. Genellikle kayaçlardan elde edilerek kullanıma hazır hale gelir. Canlılar açısından potasyum karbonat oldukça önemlidir. Öyle ki insan vücudu için gerekli bir mineral olan bu bileşiğin eksikliğinde kişiler genellikle bitkilerle bu eksiği tamamlarlar. Hücrelerin yaşaması için bu mineral mutlaka gereklidir. Hatta potasyum karbonat eksikliği görülen insanlarda ve hayvanlarda kalp fonksiyonlarında bozukluklar görülmektedir.
Görünümü: Beyaz granül ve Prill
Kimyasal Adı: Ethylene Glycols
Kimyasal Formülü: (NH2)2CO -- CH4N2O
Ambalaj Şekli: 50 Kg torbalarda
Erime Noktası: 135 °C’ dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Karbamit olarak da bilinen üre organik bir bileşiktir. Bu amid, bir karbonil (C = O) işlevsel grubuyla birleştirilen iki -NH2 grubuna sahiptir. Üre, azot içeren bileşiklerin metabolizmasında önemli bir role sahiptir ve memelilerin idrarındaki temel azot içeren maddedir. Renksiz, kokusuz bir katıdır ve suda yüksek oranda çözünürdür ve hemen hemen hiç toksik değildir . Suda çözülmüş, asitli değil alkalin de değildir. Vücut, birçok proseste, en önemlisi azot atılımında kullanır. Karaciğer, üre döngüsünde iki amonyak molekülünü (NH3) bir karbon dioksit (CO2) molekülü ile birleştirerek onu oluşturur. Üre azot kaynağı olarak gübrelerde yaygın olarak kullanılmaktadır ve kimya endüstrisi için önemli bir hammaddedir. Üre, kimyada önemli bir kavramsal kilometre taşında üretilebilir. Bir maddenin biyolojik başlangıç materyali olmaksızın bir laboratuarda sentezlenebileceği, yaygın olarak kullanılan hayati doktriniyle çelişen bir maddenin hayatın bir yan ürünü olarak ilk kez bilinen zamanıdır.

 

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.