ÜRÜNLER
Görünümü: Beyaz tuz şeklinde
Kimyasal Adı: Amonyum Hidrojen Florür
Kimyasal Formülü: NH4HF2
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 125.6 °C dir.
Kaynama Noktası: 240 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Amonyum biflorür, metal oksitleri florürlere dönüştürmek ve faydalı bileşenleri ortaya çıkarmak için mineralleri ve cevherleri parçalamadaki uygulamaları ile ilgili iyi bilinen bir reaktiftir. Amonyum Biflorür kokusuz ve beyaz kristal formda bir kimyasaldır. Rombik veya dörtgen formdadır. Aynı zamanda ortorombik kristal formda da olabilir. Amonyum Biflorür suda çözünebilen kristal katı formda bir kimyasaldır. Aşındırma özelliğine sahiptir. Çözünürlük olarak suda iyi bir çözünürlüğe sahiptir. %90 oranında etanolde çözünmektedir. Amonyum hidrojen florür, amonyak ve hidrojen florür den üretilir. Hamur işlerinde mayalanma gibi pek çok yerde kullanılmaktadır.
Görünümü: Beyaz tuz şeklinde
Kimyasal Adı: Amonyum Hidrojen Karbonat
Kimyasal Formülü: NH4HCO3
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime noktası: 41,9 °C
Kaynama Noktası: 83 °C

Tanımı ve Kullanım Alanları: Toz amonyak olarak bilinir. Amonyum sülfat ve kalsiyum karbonat karışımından elde edilir. Genellikle kabartıcı olarak kullanılır. Rengi olmayan, sert bir kristal tuzdan oluşmaktadır. Hamur işlerinde mayalanma gibi pek çok yerde kullanılmaktadır. Suda çözünmektedir.
Görünümü: Beyaz Kokusuz Tozdur
Kimyasal Adı: Amonyak Tuzu, Nişadır
Kimyasal Formülü: NH4Cl
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 338 °C dir.
Kaynama Noktası: 520 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Amonyum klorür, NH4CI formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Suda oldukça kolay çözünür. Beyaz renkli kristal yapıda olan bir tuzdur. Amonyum klorür çözeltileri hafif asidik özelliktedir. Amonyum sülfat ve kalsiyum karbonat karışımından elde edilir. Amonyak toz olarak da bilinir. Rengi olmayan, sert bir kristal tuzdan oluşmaktadır.
Görünümü: Beyaz, kristal
Kimyasal Adı: Diamonyum Sülfat
Kimyasal Formülü: (NH4)2 SO4
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 235 °C dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Amonyum sülfat, ticari değeri olan inorganik bir tuzdur. Gübre olarak yaygın bir kullanım alanı vardır. Amonyum katyonu formu olarak %21 azot ve sülfat anyonu formunda %24 kükürt içerir. Gübredeki sülfatın işlevi toprak pH’sini indirgemektir.
Görünümü: Beyaz toz
Kimyasal Adı: Etilendiamin Tetraasetik Asit
Kimyasal Formülü: C10H16N2O8
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 237 °C dir.
Kaynama Noktası: 100 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: İçeriğinde azot, hidroksit ve oksijen iyonları vardır. Formülü C10H16N2O8 ‘ tür. Su ve polar solventlerde çözünür. 150-200 oC’de dekompze olur, yavaş yavaş kristalizasyon suyu verir ve rengini kaybeder. Konserve balık, mayonez, margarin, salata sosları, işlenmiş meyve ve sebze,ve meyve suyu ve diğer içecekler gibi çeşitli gıdaların üretiminde kullanılır. Gıdaların üretiminde kullanılan ve modern gıda üretim teknolojilerinin bir parçası olan makinalardan kaynaklanan metal kontaminasyonunu elimine ederek, ileri safhalarda söz konusu bulaşmaların yol açacağı tad (acılaşma, küf vs.) ve renk kayıplarını önlenmesinde etkin olarak kullanılır. EDTA çeşitleri, soğutma ve proses suyunu yumuşatmak için kullanılabilir ancak Bakır, Çinko, Alüminyum ve demirsiz alaşımlarla tepkime oluşturacağındanı korozyona uğratabilir. EDTA çeşitleri, 7-14 pH aralığında çok etkililiktedirler. Bazı sertlik kalıntısı istenmeyen uygulamalarda stokiyometrik oranlardan daha az oranlarda kullanılabilir. EDTA çeşitleri ayrıca kazan besleme suyunu yumuşatmak için kullanılabilir.
Görünümü:
Derişimi: %85
Kimyasal Adı: Metanoik Asit
Kimyasal Formülü: HCOOH
Ambalaj Şekli: 25 Kg Torbalarda
Erime Noktası: 8.3 °C dir.
Kaynama Noktası: 101 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Formik asit, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle en basit karboksilli asit özelliği taşır. Hem aldehit hem de karboksilik asit özelliğine sahiptir.

Formik asit; su, metanol, etanol, aseton, eter gibi çözücülerde çok iyi çözünür. Formik asitin diğer bir adı da karınca asididir. Doğada ilk olarak karıncaların salgılarında rastlanmış ve buradan çekilerek elde edilmiştir.

Endüstriyel olarak formik asit metanol ve karbonmonoksitin tepkimesinden oluşan metil formaton sodyum metoksit eşliğinde su ile tepkimeye girmesiyle elde edilir. Formik asit düşük toksisiteye sahiptir. Konsantre formik asit cildi aşındırabilir. %85'lik derişime sahip formik asit yanıcıdır.
Görünümü: Renksiz Sıvı
Derişimi: %75 ve %85
Kimyasal Adı: Orthofosforik asit; Trihidroksilfosfin oksit
Kimyasal Formülü: H3PO4
Ambalaj Şekli: Bidon ve IBC
Erime Noktası: 42.35 °C dir.
Kaynama Noktası: 158 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Saf fosforik asit beyaz kristal bir katıdır. Daha az konsantre olduğunda renksiz, kokusuz, yapışkan bir sıvıdır. Toksik ve uçucu değildir. En yaygın fosforik asit konsantrasyonu suda % 85'dir. Fosforik asit birçok alanda kullanılan önemli bir kimyasaldır. Canlıların ATP sentezi için fosfor elementine ihtiyaç duymasından dolayı gübre olarak kullanılabilmektedir. Fosforik asit fosforun en yaygın hali olarak da tanımlanmaktadır.

Fosforik asit kullanımı son derece geniş ve yaygındır. Önemli olmasının nedeni pek çok alanda tercih edilmesinden dolayıdır. Halk tarafından fosfor asidi olarak da adlandırılmaktadır. Fosforik asit, bitkilerin gelişmesi, olgunlaşması için gübrede kullanılırken, diş temizleyici olarak ağız bakım ürünlerinde, yardımcı ürün olarak deri, tekstil, metal sanayilerinde kullanılmaktadır. Deterjan, pas sökücü gibi birçok temizlik ürününün yapısına katılmaktadır. Süs ve kozmetik sanayisinde fosforik asit kullanımı da yaygındır. Aynı zamanda asitli içeceklerin yapımında da kullanılır. Bu kullanım alanlarına bakıldığında pek çok alanda kullanımı görülüyor. Fakat dünyadaki en yaygın kullanım şekli gübre olarak kullanımıdır.

Fosforik asit cilt, göz ve solunum yollarında ciddi bir şekilde yanıklara neden olur ve korozif madde özelliğini de taşımaktadır. Bu yüzden cilde temas etmemesi gibi buharının da solunmaması gerekmektedir. Temas halinde bulunulduğunda cildin bol su ile yıkanması gerekir. Aynı zamanda PVC eldivenle kullanımı sağlanmalıdır. Fosforik asit kapalı ambalajlarda saklanmalı ve nemden korunmalıdır. Aynı zamanda bulunduğu ortamın havalandırılması ve belirli bir ısıda tutulması da sağlanmalıdır. Kuru ve serin yerde saklama özen gösterilmesi gerekir. Yanıcı madde ve indirgen materyaller ortamda olmamalıdır. Bu saklama şartları fosforik asit gübreler için de geçerlidir.
Görünümü: Berrak sıvı halde
Kimyasal Adı: Hidrojen Florür
Kimyasal Formülü: HF
Ambalaj Şekli: Bidonlu
Erime Noktası: -83.55 °C dir.
Kaynama Noktası: 19.5 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Hidroflorik asit, hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen isimdir. Özellikle cam işleme sanayiinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.

Kullanımında oldukça dikkat edilmelidir. Solunması ciddi zehirlenmelere yol açarken, cilt ile teması, derin yanıklara sebebiyet verebilir. Susuz hidrojen florür ve hidroflorik asit ile yalnız çeker ocak içinde çalışılmalı, eldiven, ayrıca koruyucu gözlük veya yüz maskesi takılmalıdır.

Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında da kullanılır. Ayrıca kullanım alanları arasında; aluminyum ve uranyum'un saflaştırılması, çamaşır ürünlerinde pas uzaklaştırılması, yağ endüstrisinde katalizör gibi konular da bulunmaktadır. Silikat bileşiklerini çözme yeteneği nedeniyle, sık sık kaya örneklerini eritmek amacıyla mineral ve kaya analiz prosesi sırasında kullanılır.
Görünümü: Beyaz toz
Kimyasal Adı: Kalsiyum Diklorür
Kimyasal Formülü: CaCl2
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalar
Erime Noktası: 772°C dir.
Kaynama Noktası: 1935 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Kalsiyum klorür, kalsiyum ve klorun tuz formudur. Bu bileşik tipik iyonik halojenür gibi hareket eder ve oda sıcaklığında katıdır. Yaygın uygulamaları tuzlu su olarak soğutma tesisleri, yollarda buz ve toz kontrolü ve kurutulması şeklindedir. Higroskopik doğası gereği susuz kalsiyum klorür hava-sızdırmaz kaplar içinde tutulmalıdır. Endüstriyel kalsiyum klorür en fazla sodyum karbonat üretiminde kullanılan ve SOLVAY Prosesi olarak bilinen yöntemde yan ürün olarak elde edilmektedir. Bu yöntemde sodyum klorür kaynağı olarak deniz suyu ve kalsiyum karbonat kaynağı olarak kireçtaşı kullanılır. Kalsiyum klorür ayrıca doğal kaya tuzu veya deniz tuzunun suda çözündürülmesi ile elde edilen çözeltinin konsantre edilmesi ve saflaştırılması ya da kireç taşının hidroklorik asit ile muamele edilmesiyle üretilmektedir.
Görünümü: Renksiz sıvı
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: Dökme
Erime Noktası: 681°C dir.
Kaynama Noktası: 25 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Kostik Soda beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 Santigrat dereceye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.

Yanıcı değildir. Nem ya da suyla teması yanıcı maddeleri ateşlemeye yetecek derecede ısı açığa çıkarabilir. Çoğu metallerle havaya karıştığında patlayıcı olan hidrojen gazı açığa çıkararak reaksiyona girer. Ürün suyla, kuvvetli asitlerle, çok genel metallerle, yanıcı maddelerle, organik maddelerle çinko, alüminyum peroksitler ve halone edilmiş hidrokarbonlarla reaksiyona girer.
Görünümü: Beyaz kristal toz
Kimyasal Adı: Metilen Klorid, Diklorometan, Metilen Biklorür
Kimyasal Formülü: CH2Cl2
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: -96,7 °C dir.
Kaynama Noktası: 39.6 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Uçucudur, oda sıcaklığında toksik konsantreler oluşturur. Suda az çözünür ve organik solventlerin çoğuyla karışır. Metilen klorür metan ve metil klorür ün direkt klorinasyonuyla ticari olarak üretilir. Normal şartlarda kararlıdır. İlaç endüstrisinde şişe yıkamada temizleyici ajan olarak kullanılmaktadır. Kauçuk, metal ve tekstil sanayiinde de kullanılır. Metilen klorür boya ve cila soyucularda ve yağ giderici ajanlarda önemli bir solventtir. Fotoğrafik filmlerin, sentetik liflerin, ilaçlar, yapıştırıcılar ve mürekkeplerin üretiminde kullanılır. Aerosol uygulamalarında solvent buhar bastırmada, genel temizlik solventi olarak, esnek poliüretan köpükler için bir köpük şişirici ajan olarak, böcek ilaçlarında bir itici olarak, hava tazeleyiciler ve boyalarda kullanılmaktadır.
Görünümü: Beyaz kristal
Kimyasal Adı: Amonyum Dihidrojen Fosfat
Kimyasal Formülü: (NH4)H2PO4
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: -
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Mono Amonyum Fosfat, yaygın olarak kullanılan fosfor ve azot kaynağıdır. Gübre endüstrisinde kullanılan bu maddeler katı gübrelerin içeriğinde bulunmaktadır. Mono amonyum fosfat imalat işlemi basit yöntemler uygulanarak yapılabilmektedir. Yöntem olarak; amonyak oranı ve fosforik asit reaksiyona sokulmaktadır. Bu işlemden sonra katılaştırma işlemi yapılmaktadır. Diğer yöntemde de farklı gübrelerle karıştırılma işlemidir. Mono amonyum fosfat gübresi, fosforlu olan gübreler içinde en fazla oranda fosfat içeren bir gübredir. İçeriğinde zararlı bir madde içermez ve bitkilere zarar vermez. Amonyum fosfat ile ilgili uygulama, ekimden önce toprağa yapılmaktadır. Ayrıca, meyve mahsülleri, üzüm asmaları, bitkiler ve çiçeklerin ana gübrelenmesi ve ön ekim gübrelemesinde kullanılmaktadır. Bu madde; kapalı, soğuk ve kuru binalarda saklanmaktadır. Paketlenmiş şekilde veya dökme halinde taşınmaktadır.
Görünümü: Yapışkan sıvı
Kimyasal Adı: 1,2-Dihydroxyethane, Etilen Glikol, MEG
Kimyasal Formülü: (CH2OH)2
Ambalaj Şekli: Tankerli
Erime Noktası: -12.9 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 197.3 °C’dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Tatlı tadı ve nem emme yeteneğine sahip renksiz şeffaf yapışkan sıvıdır. Su, düşük dereceli alifatik alkoller, gliserol, asetik asit, aseton, ketonlar, aldehitler, piridin ve benzeri kömür katranı bazları ile de karışabilir. Eter içinde hafifçe çözünür ancak benzen ve homologları, klorlu hidrokarbonlar, petrol eteri ve yağlarda hemen hemen çözünmez.
Görünümü: Beyaz kristal katı
Kimyasal Adı: Ethanedioic Acid, Dihydrate; Oxalic Acid Dihydrate
Kimyasal Formülü: C2H2O4
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: 189.5 °C dir.
Kaynama Noktası: 149 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Oksalik asit, en bilinen bitki kökenli organik asitlerden biridir. COOH2 kimyasal formülle gösterilen oksalik asit, doğada kalsiyum tuzu olarak ravent bitkisinde, sodyum tuzu olarak kuzukulağı denilen bitkide ve bazı bitkilerin özsuyunda bulunmaktadır. Bitkisel kaynakların çoğunda bu organik asit bulunmaktadır. Ispanak, domates, kuzukulağı gibi bitkiler bunun içindedir. Asit olması yüzünden ortamdaki bir iyonla tuz oluşturabilir. Biyolojik olarak canlı bir sisteme ve vücuda giren oksalik asit burada iyonlarla tuz oluşturur. En fazla görülen tuzu olan kalsiyum oksalat, vücutta genellikle üriner sistemde özellikle böbreklerde birikerek taş oluşumuna neden olur.

Oksalik asit, organik bir bileşiktir. Suda renksiz bir çözelti oluşturan beyaz kristalli bir katıdır. Yoğunlaştırılmış formülü HOOCCOOH olup, en basit dikarboksilik asit olarak sınıflandırılmasını yansıtır. Asit mukavemeti, asetik asitinkinden çok daha fazladır. Oksalik asit, indirgeyici bir ajandır ve oksalat (C2O2−4) olarak bilinen eşlenik bazı, metal katyonlar için bir kenetleme maddesidir. Pek çok gıdada doğal olarak bulunur, ancak oksalik asidin aşırı yutulması veya uzun süreli cilt teması tehlikeli olabilir. Adını, ilk araştırmacıların oksalik asidi, ekşiyonca olarak bilinen Oxalis cinsinin çiçekli bitkilerinden ayrıştırılarak elde etmelerinden almıştır.
Görünümü: Beyaz renkte pul pul
Kimyasal Adı: Sodyum Hidroksit
Saflık Yüzdesi: Min %98
Kimyasal Formülü: NaOH
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 1390 °C dir.
Kaynama Noktası: 318,4°C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Kostik Soda beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 oC’ ye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.
Görünümü: Beyaz renkte katı
Kimyasal Adı: Potasyum Hidroksit
Kimyasal Formülü: KOH
Ambalaj Şekli: 25kg torbalarda
Erime Noktası: 406 °C dir.
Kaynama Noktası: 1320 °C dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Potasyum Hidroksit KOH formülüne sahip inorganik yapıda kimyasal bileşiktir. Endüstriyel sanayide en çok kullanılan ismi Potas Kostik’tir. Topaklar, pul ve toz formunda bulunabilen güçlü bazik bir kimyasaldır.

Potasyum Hidroksit su ve diğer kutupsal yapıdaki çözücü maddeler içerisinde kuvvetli alkali çözeltiler oluşturacak kadar baziktir. Potas Kostik potasyum tuzlarını vermek üzere nötrleştirme reaksiyonlarının ana bileşenidir. Alkali bir metal hidroksittir. Potasyum Hidroksit (Potas kostik) kullanım alanları kısaca şöyledir; gübre sanayinde ,tarımsal bir çok ilacın imalatında ,temizlik sanayinde ve pil imalatında kullanılır.
Görünümü: Beyaz, katı, kristal toz
Kimyasal Adı: Sodyum Hidrojen Karbonat
Kimyasal Formülü: NaHCO3
Ambalaj Şekli: 25 kg torbalarda
Erime Noktası: 50 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 851°C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum bikarbonat, kristalize yapıda fakat sıklıkla ince bir toz olarak gözüken beyaz bir katıdır. Antiasit özelliği bulunan günlük kullanımlarda bilindiği üzere kabartma tozu suda çözünür. Beyaz kristal toz olan bu madde ince bir toz halindedir. Çamaşır sodasına benzer. Hafif tuzlu olmakta ve alkali bir yapıya sahiptir.

Sodyum bikarbonat mide asidini azaltır. Mide ekşimesi, hazımsızlık ve mide rahatsızlığını gidermek için bir antiasit olarak kullanılır. Sodyum bikarbonat, çok hızlı etkili bir antasittir.
Görünümü: Beyaz/sarımtırak toz
Kimyasal Adı: Sodium D-gluconate
Kimyasal Formülü: C6H11NaO7
Ambalaj Şekli: 25 kg torba
Erime Noktası: 206 °C’ dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum glukonat, glukonik asitin sodyum tuzudur ve glikozun fermantasyonu ile üretilir. Suda çok çözünen, beyaz granüler, kristalimsi bir katıdır. Korozif değildir, toksik değildir, biyolojik olarak parçalanabilir ve yenilenebilirdir. Yüksek sıcaklıklarda dahi oksidasyona ve indirgenmeye karşı dirençlidir. Sodyum glukonatın ana özelliği, özellikle alkalin ve konsantre alkalin solüsyonlarında mükemmel çelatlama gücü olmasıdır. Kalsiyum, demir, bakır, alüminyum ve diğer ağır metallerle dengeli şelat oluşturur. EDTA, NTA ve fosfonatlardan üstün bir kenetleme maddesidir.
Görünümü: Kokulu kristal tuz
Kimyasal Adı: Sodium dithionite, %74-%78
Kimyasal Formülü: Na2S2O4
Ambalaj Şekli: 50 kg’lık Fıçılarda
Erime Noktası: 97,72 °C’ dir.
Kaynama Noktası: 883 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Suda kolaylıkla çözünür ve sulu çözeltilerde indirgeyici bir etki gösterir. Boyama uygulamalarında indirgeyici ajan olarak kullanılır. Boyanın suda çözünür alkali metal tuzlarını oluşturmak üzere suda çözünmeyen fıçı boya ve sülfür boyayla indirgeme reaksiyonuna uğrarlar. Bu nedenle tekstil liflerine (dokularına) ilgilidir. Sodyum hidro sülfit tarafından boya aşırısının indirgeyici dekompozisyonu, rengin sabitliğini iyileştirir. Sodyum hidrosülfitin indirgeme reaksiyonları, oksit atıklarını uygunsuz pigmentleri uzaklaştırır. Sodyum hidrosülfit indirgeyici ağartma ajanıdır. Maddelerin renklendiricileri olarak tanınan karbonil ve alkol gruplarını indirger. Mekanik kağıt hamuru, koton, yün ve kaolin külünün ağartılmasında kullanılır. Su şartlandırma, deri prosesi, gıda işleme, gaz saflaştırma, temizleme, baskı ve kesme (söküp parçalara ayırma) işlemlerinde kullanılır. İndirgeme ajanı olmasının yanı sıra, sülfonatlama ajanı ve birçok kimyasal reaksiyonda sodyum iyonu kaynağı olarak kullanılır.
Görünümü: Beyaz, katı, toz
Kimyasal Adı: Disodyum Karbonat
Kimyasal Formülü: Na2CO3
Ambalaj Şekli: 25 veya 50 kg polietilen (PE) FFS torba
1000 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
1250 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
Erime Noktası: 851 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum karbonat suda çözünebilen bir karbonik asit sodyum tuzudur. Soda Külü'nin kimyasal formülü Na2CO3'tür. En yaygın olarak, beyaz bir toz kristal bir dekahidrat olarak görünür, bu da monohidrat oluşturmak için kolayca seyreltilir. Saf sodyum karbonat, higroskopik (hava sürükleyici) beyaz, kokusuz bir tozdur. Güçlü bir alkali pH'a sahiptir ve suda hafif bir bazik çözelti oluşturur. Sodyum karbonat günlük kullanımında su yumuşatıcı olarak bilinmektedir.

20 ˚C deki suda 30gr/100 ml çözünür. Havuz suyunun pH değerinin yükseltir ve içindeki yüksek orandaki alkali maddeler sebebiyle havuzdaki asidik bileşenleri nötralize eder. Tüm alkali metal tuzlarının sanayi açısından kuşkusuz en önemlisidir. Bu bileşik belirli deniz bitkilerinde ve bazı kayalarda mineral halinde bulunur. Yatakları Afrika ve Asya’dadır. Günümüzde sodyum karbonat üretimi için kullanılan Solvay metodunda doymuş sodyum klorür çözeltisi, önce amonyakla daha sonra da karbondioksitle işlem görür ve bu yolla üretilen sodyum karbonata Solvay sodası denir.
Görünümü: Beyaz, katı, toz
Kimyasal Adı: Disodyum Karbonat
Kimyasal Formülü: Na2CO3
Ambalaj Şekli: 25 veya 50 kg polietilen (PE) FFS torba
1000 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
1250 kg iç astarlı polipropilen (PP) bigbag
Erime Noktası: 851 °C’ dir.

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum karbonat, suda çözünebilen bir karbonik asit sodyum tuzudur. Soda Külü'nin kimyasal formülü Na2CO3'tür. En yaygın olarak, beyaz bir toz kristal bir dekahidrat olarak görünür, bu da monohidrat oluşturmak için kolayca seyreltilir. Saf sodyum karbonat, higroskopik (hava sürükleyici) beyaz, kokusuz bir tozdur. Güçlü bir alkali pH'a sahiptir ve suda hafif bir bazik çözelti oluşturur. Sodyum karbonat günlük kullanımında su yumuşatıcı olarak bilinmektedir.

Sodyum karbonat sularda sertlik yapan iyonları karbonat halinde çöktürüp ortamdan uzaklaştırır. Bu şekilde çamaşır makinalarında yumuşatıcı olarak kullanılır. Cam üretiminde kullanılan en önemli kimyasaldır. Kumla soda birleştirilerek çok yüksek ısıya yükseltilir ve aniden soğutulur. Bu şekilde cam üretilir.
Görünümü: Beyaz toz
Kimyasal Adı: Sodium peroxydisulfate
Kimyasal Formülü: Na2S2O8
Ambalaj Şekli: 25 Kg. çuvallarda
Erime Noktası: 801 °C’ dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sodyum persülfat, sodyum peroksidisülfat olarak da bilinir; beyaz kristal veya kristal toz, kokusuz, tatsızdır. Formül Na2S208, bağıl moleküler kütle 238.13'tür. Oda sıcaklığında yavaş yavaş ayrıştırma, etanolde ısıtma veya hızla ayrışma, oksijeni serbest bırakmak için ayrışma ve sodyum pirosülfat üretme. Nem ve platin siyah, gümüş, kurşun, demir, bakır, magnezyum, nikel, manganez ve diğer metal iyonları veya bunların alaşımları ayrışmayı hızlandırabilir ve yüksek sıcaklıkta (yaklaşık 200 °C) hidrojen peroksit yayar. Suda çözünür (70 °C'de 20 °C'de). Güçlü oksitleyici özelliği vardır. Cilde güçlü bir tahriş vardır, uzun süreli deriyle temas alerjiye neden olabilir, ameliyat sırasında dikkat etmelidir.
Görünümü: Kokusuz beyaz kristal
Kimyasal Adı: Amidosulfonic acid, Amidosulfuric acid, Aminosulfonic acid
Kimyasal Formülü: H2NSO3H
Ambalaj Şekli: 25 kg torba
Erime Noktası: 205 °C’ dir.
Kaynama Noktası: -

Tanımı ve Kullanım Alanları: Sülfamik asit, kimyasal formülü H3NO3S olan, kokusuz, renksiz, suda çözülebilen ve uçucu olmayan bir kimyasal bileşiktir. Higroskopik ve uçucu değildir. Sülfamik asit çözeltileri diğer mineral asitlerine göre metallere karşı daha az koroziftir. Oda sıcaklığında sulu çözeltileri kararlıdır fakat sıcaklık yükselmesiyle hızlı bir hidroliz meydana gelmektedir. Çok kuvvetli bir asittir. Kuvvetliliği hidroklorik asit ve nitrik asit ile kıyaslanabiliyor oluşudur. Suda 20 oC' de 21,5 g/100 g çözünür.

 

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.